Thông tin chế độ - chính sách - học bổng - học phí - văn bản
Minimize
QĐ và danh sách Học bổng KKHT HKII năm học 2018-2019 và Trợ cấp xã hội HKI năm học 2019-2020 

Phạm Trọng Hợp 11/26/2019 4:02:53 PM
Học bổng KKHT HKII năm học 2018-2019 và Trợ cấp xã hội HKI năm học 2019-2020
Quyết định HBKKHT 22018 và TCXH 12019: file đính kèm
Danh sách SV nhận HBKKHT HKII năm học 2018-2019: file đính kèm
Danh sách SV nhận Trợ cấp xã hội HKI năm học 2019-2020: file đính kèm

Các tin cùng thể loại
+ Quyết định và danh sách sinh viên được khen thưởng năm học 2018-2019
+ Quyết định và DSSV khen thưởng tuyển sinh năm 2019
+ Quyết định và danh sách nhận HBKKHT HKI 2017-2018 và TCXH HKII 2017-2018
+ QĐ và danh sách SV được khen thưởng năm học 2017-2018
+ Quyết định và DSSV được khen thưởng khóa học K57(ĐH) và K58(CĐ)
+ Quyết định và danh sách SV khen thưởng Khóa học 2014-2018(K56ĐH) và 2015-2018(K57CĐ)
+ Quyết định và danh sách SV được khen thưởng tốt nghiệp khóa học 2014-2018 tại Kiên Giang
+ Quyết định và danh sách SV đạt miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II/2017-2018
+ Quyết định khen tuyển sinh năm 2018
+ Quyết định và DSSV đạt học bổng KKHT&TCXH 2018-2019
+ HB va CDCS
+
+ Học bổng KKHT HKI 19-20 và TCXH HKII 19-20
+ Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang QUYẾT ĐỊNH V/V CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO HSSV
+ QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH CHÍNH THỨC VỀ VIỆC CHI TRẢ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO SINH VIÊN HKI NĂM HỌC 2014-2015
+ Quyết định và DSSV đạt học bổng KKHTHKII2017-2018 & TCXHHKI2018-2019
+ Quyết định và Danh sách SV đạt HBKKHT HKII năm học 2015-2016
+ Quyết định và danh sách sinh viên được Trợ cấp xã hội
+ QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT HBKKHT & HB TRỢ CẤP XÃ HỘI HKII NĂM HỌC 2014-2015
+ QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH CHÍNH THỨC SV ĐẠT HBKKHT&TCXH HKI năm học 2015-2016
+ Quyết định và danh sách SV đạt HBKKHT HKI 2016-2017 và TCXH HKII 2016-2017
+ Quyết định HBKKHT HKII năm học 2016-2017 và TCXH HKI năm học 2017-2018