Học sinh, sinh viên Trường Đại học Nha Trang
thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi học tập và sinh hoạt

BÁO CÁO:Kết quả làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành về thực hiện môi trường không khói thuốc trên địa bàn thành phố Nha Trang 89 11/27/2013 4:28:39 PM
10 ĐIỀU CBVC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHÔNG ĐƯỢC LÀM 89 11/27/2013 10:10:12 AM
Thông báo: Dự thảo Quy định: Về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong Trường Đại học Nha Trang 89 11/26/2013 3:41:02 PM
Thông báo: v/v kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật về thực hiện môi trường không có khói thuốc 89 11/26/2013 3:36:27 PM
QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TRONG NGÀNH GIÁO DỤC 89 11/26/2013 3:02:41 PM
 Số: 3323 /QĐ-BGDĐT,Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2010 VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TRONG NGÀNH GIÁO DỤC
Số:2829/BGDĐT-CTHSSV,ngày 03 tháng 5 năm 2013" V/v triển khai Luật PCTH thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2013" 89 11/26/2013 10:51:07 AM
7 ĐIỀU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHÔNG ĐƯỢC LÀM 89 11/26/2013 10:07:20 AM
Bộ Y tế ngày 15.8 đã triển khai thực hiện luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. 89 11/26/2013 9:24:36 AM
Nghị định số 176/NĐ-CP " Điều 23,24 quy định xử phạt về địa điểm hút thuôc lá và bán thuốc lá" 89 11/26/2013 7:53:33 AM
 Phòng công tác Sinh viên Trường đại học Nha Trang nhắc nhở sinh viên chấp hành nghiêm chỉnh nghị định của Chính phủ Nghị định số 176/NĐ-CP " Điều 23,24 quy định xử phạt về địa điểm hút thuôc lá và bán thuốc lá" bắt đầu có hiệu lực từ 31/12/2013
Thông điệp Ngày thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia Không thuốc lá năm 2013 89 11/25/2013 3:22:35 PM
 Cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên trường Đại học Nha Trang thực hiện nghiêm chỉnh thông điệp Ngày thế giới không hút thuốc lá
Trang:1 - 2« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 11 tin)