TỔ CÔNG ĐOÀN PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

Le Hoai Nam 5/29/2012 10:17:11 AM
Tổ trưởng: Tổ trưởng Công đoàn: Nguyễn Thị Huệ

TỔ CÔNG ĐOÀN PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Tổ trưởng Công đoàn: Nguyễn Thị Huệ

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động Việt Nam (gọi chung là người lao động) tự nguyện lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam; là trường học chủ nghĩa xã hội của người lao động. (Điều 1, Chương I, Luật Công đoàn Việt Nam)

Các văn bản của CĐ trường  Văn bản triển khai của Tổ CĐ
Thông báo của Công đoàn trường Thông báo của tổ CĐ
 Hoạt động của Tổ CĐ
 

Các tin cùng thể loại