Quy trình xử lý công việc 

Le Hoai Nam 12/28/2013 2:21:06 PM

Thông tư Số: 27/2007/TT-BLĐTBXH, của Bộ lao động -TBXH, ngày 30 tháng 11 năm 2007 89 15/09/2012 2:44:13 SA
 Hướng dẫn quy trình xác nhận đối tượng được vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
8.HƯỚNG DẪN THỦ TỤC KÝ XÁC NHẬN ĐƠN XIN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ SINH VIÊN PHẢI KÈM THEO CÁC GIẤY TỜ SAU 89 26/04/2012 8:17:57 SA
7. QUY TRÌNH LÀM THẺ SINH VIÊN TÍCH HỢP. 89 26/04/2012 8:16:07 SA
6. QUY TRÌNH XÉT CHỌN HỌC BỔNG NGOÀI TRƯỜNG:. 89 26/04/2012 8:14:37 SA
5. QUY TRÌNH XÉT TIẾP NHẬN HỌC TRỞ LẠI VÀ THU NHẬN 89 26/04/2012 8:13:09 SA
4. QUY TRÌNH XÉT CHUYỂN KHOA, CHUYỂN TRƯỜNG, NGHỈ HỌC CÓ THỜI HẠN VÀ NGHỈ HỌC 89 26/04/2012 8:10:15 SA
3. QUY TRÌNH XÉT BUỘC THÔI HỌC HSSV VÌ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO. 89 26/04/2012 8:03:38 SA
2. QUY TRÌNH KHEN THƯỞNG HSSV HỌC TẬP TỐT RÈN LUYỆN TỐT. 89 26/04/2012 7:51:57 SA
1.QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT HỌC SINH SINH VIÊN 89 25/04/2012 2:50:09 CH

Các tin cùng thể loại