Quy trình ký các loại giấy tờ:  

Phạm Trọng Hợp 4/21/2015 9:35:01 AM

1. Sinh viên dowload giấy xác nhận tại trang Wed Phòng Công tác sinh viên mục Quy chế - Mẫu văn bản.
2. Sinh viên điền đầy đủ thông tin vào giấy tờ cần xác nhận.
3. Sinh viên nộp tại Phòng Công tác sinh viên ( Nộp cho Thầy Hợp, khi nộp xuất trình thẻ sinh viên).
4. Thời gian kiểm tra và ký xác nhận 01 ngày kể từ khi nộp.
5. Sinh viên nhận lại giấy tờ đã ký và qua Phòng hành chính văn thư đóng dấu.
Chú ý: Đầu mỗi kỳ học sinh viên nộp giấy tờ cần xác nhận cho Chi hội trưởng trong chi hội mình. 


Phòng Công tác sinh viên

Các tin cùng thể loại