Nội dung văn bản
Minimize
Quy chế công tác sinh viên do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Phạm Trọng Hợp 4/11/2016 4:04:04 PM
 Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.
Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho HS, SV trong các ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ và TC chuyên nghiệp Le Hoai Nam 2/11/2014 10:10:26 AM
Thông tư số 39/2010/TT-BGDĐT Quy định về việc đánh giá công tác HS, SV của các trường ĐH, CĐ và TC chuyên nghiệp. Le Hoai Nam 2/11/2014 10:08:41 AM
Quy chế Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy Le Hoai Nam 2/11/2014 10:07:29 AM
Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy Le Hoai Nam 2/11/2014 10:06:02 AM
Quyết định số: 50/2007/QĐ-BGDĐT về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành ngày 29 tháng 08 năm 2007 Le Hoai Nam 2/11/2014 10:04:50 AM
Quyết định số 44/2007/QĐ-BGD&ĐT Về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Le Hoai Nam 2/11/2014 10:01:49 AM

 TitleCategoryDescription
QĐ Tốt nghiệp bổ sung ĐH-CĐ, số 669 ngày 18/07/2014Đại học - Cao đẳngBổ sung
QĐ Tốt nghiệp ĐH-CĐ, số 668 ngày 07/07/2014Đại học - Cao đẳngChính thức