Nội dung văn bản
Minimize
Quy chế Công tác sinh viên 2015-ĐHNT Phạm Trọng Hợp 12/31/2015 3:34:24 PM
 Quy chế này áp dụng từ năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ chính quy tuyển sinh đào tạo theo học chế tín chỉ. Tất cả các quy định trước đây trái với quy chế này đều được baĩ bỏ.
Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ hệ chính quy Phạm Trọng Hợp 12/31/2015 3:27:17 PM
 Quy chế này được áp dụng từ năm học 2015-2016 đối với sinh viên hệ chính quy tuyển sinh đào tạo theo học chế tín chỉ.
Văn bản của Trường Đại học Nha Trang Le Hoai Nam 2/11/2014 10:14:24 AM

 TitleCategoryDescription
QĐ Tốt nghiệp ĐH-CĐ, số 668 ngày 07/07/2014Đại học - Cao đẳngChính thức
QĐ Tốt nghiệp bổ sung ĐH-CĐ, số 669 ngày 18/07/2014Đại học - Cao đẳngBổ sung