Ban chấp hành Hội CCB Trường Đại học Nha Trang
Minimize

 

                BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NHIỆM KỲ 2017 - 2022

 

Họ và Tên

Liên hệ

Đ/c Phạm Hồng Mạnh
Chủ tịch

manhph@ntu.edu.vn

Đ/c Trương Trọng Ánh

Phó Chủ tịch, Trưởng Ban kiểm tra Hội CCB Trường

tronganh@ntu.edu.vn

Đ/c Nguyễn Văn Hân
Ủy viên – T.Trực, Phụ trách Chi hội 3

hannv1@ntu.edu.vn

Đ/c Võ Như Nam

Ủy viên, Phụ trách Chi hội 2

namvn@ntu.edu.vn

Đ/c Phan Văn Nhữ

Ủy viên, Phụ trách Chi hội 1

nhupv@ntu.edu.vn