TinBai
Minimize
Tháng 05/2021 

ccbdhnt 5/10/2021 10:11:45 AM
Ban Tổ chức bầu cử, các Tổ bầu cử của Trường sẽ họp trong tháng, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.
STT Ngày giờ Nộp dung - Thành phần Phòng họp Chuẩn bị Chủ trì
1 08g00 - 06/05
Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.
Hội trường 1 Ban Tuyên giáo ĐU Đ/c Bí thư ĐU KT.Thắng
(Thứ Năm)
Đảng ủy, chi ủy các chi bộ, trưởng các đơn vị, ban thường vụ các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Sinh viên), chủ tịch công đoàn bộ phận
2 07g30 - 08/05
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Hội trường 3 đ/c TV.Toản Đ/c Bí thư ĐU KT.Thắng
(Thứ Bảy)
Theo Kế hoạch liên tịch số 10-KHLT/ĐU, ngày 12/4/2021.
3 14g00 - 11/05
Họp thảo luận, góp ý hoàn thiện Dự thảo Quy chế đào tạo trình độ đại học.
Phòng họp 1 đ/c TV.Phương PHT QH.Nam
(Thứ Ba)
Giám hiệu, tập thể LĐ các đơn vị: Phòng ĐTĐH, P.ĐBCL&KT, P.CTCT&SV, TT. ĐT-BD, Tổ CNTT.
4 07g30 - 13/05
Họp Ban Chế độ (phiên 3 năm 2021).
Phòng họp 2 Thường trực BCĐ PHT TD.Hùng
(Thứ Năm)
Các thành viên của Ban.
5 14g00 - 13/05
Họp Hội đồng, Ban Thư ký và nhóm chuyên trách của 06 CTĐT chuẩn bị cho công tác tự đánh giá.
Phòng họp 4 đ/c ĐĐ.Lưỡng PHT QH.Nam
(Thứ Năm)
HĐ, BTK và các nhóm chuyên trách của các CTĐT: QTKD, CNTT, KTTC, Du lịch, QLTS và CNTP.
6 07g30 - 20/05
Tổng kết đề án HTĐN giai đoạn 2016-2021.
Phòng họp 2 đ/c NT.Ngân HT TS.Trung
(Thứ Năm)
Đại diện lãnh đạo các đơn vị, các CTV HTĐN.
7 06g00 - 23/05
Bầu cử đại biểu QH khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
/ Ban Tổ chức bầu cử, các Tổ BC PHT TD.Hùng
(C.Nhật)
Theo Kế hoạch số 309/KH-ĐHNT ngày 29/4/2021.
8 14g00 - 25/05
Giao ban công tác sinh viên.
 
Phòng họp 2
đ/c TV.Toản PHT QH.Nam
(Thứ Ba)
9 07g30 - 27/05
Họp Ban Chế độ (phiên 4 năm 2021).
Phòng họp 2 Thường trực BCĐ PHT TD.Hùng
(Thứ Năm)
Các thành viên của Ban.
10 08g00 - 30/05
Lễ tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2021.
Hội trường 1 đ/c TV.Toản PHT QH.Nam
(C.Nhật)
Theo kế hoạch riêng.
11 07g30 - 31/05
Họp giao ban công tác tháng.
 
Phòng họp 2
VPGH HT TS.Trung
(Thứ Hai)
GHI CHÚ
Ban Tổ chức bầu cử, các Tổ bầu cử của Trường sẽ họp trong tháng, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.
Các cuộc họp đột xuất khác, Hiệu trưởng sẽ có thông báo riêng.

 


Các tin cùng thể loại
+ Tháng 11/2020. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: các khoa, viện tổ chức hoạt động chào mừng theo kế hoạch riêng. CBGD và các lớp SV được nghỉ dạy và học.
+ Tháng 1 và 2/2020 - Lịch nghỉ Tết Canh Tý 2020: theo thông báo 03/ĐHNT-TB ngày 03/01/2020
+ Tháng 7/2020
+ Tháng 8/2020 - Các cuộc họp chỉ được tổ chức khi đủ điều kiện cho phép và phải dảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
+ Tháng 3/2020
+ Tháng 01/2021
+ Tháng 10/2020
+ Tháng 9/2020
+ Tháng 12/2020
+ Tháng 6/2020
+ Tháng 04/2021