Enter Title
Minimize

QUAN HỆ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Khoa CNTP có quan hệ hợp tác với hơn 20 đơn vị trường, viện, cơ quan quản lý về thực phẩm và thủy sản ở 14 nước khác nhau gồm:

1.      Alaska – USA

2.      Canada

3.      Iceland

4.      Norway

5.      Denmark

6.      Belgium

7.      France

8.      Russia

9.      Japan

10.  Korea

11.  China

12.  Taiwan

13.  Các nước ASEAN

14.  Australia