Enter Title
Minimize

BCH Chi đoàn giáo viên Khoa Công nghệ Thực phẩm nhiệm kỳ 2013-2014:

- Đ/c Trần Thị Bích Thủy
- Đ/c Đỗ Lê Hữu Nam
- Đ/c Nguyễn Thế Hân

BCH Chi đoàn giáo viên Khoa Công nghệ Thực phẩm qua các thời kỳ:

1. Nhiệm kỳ 2011-2012 và 2012-2013:
- Đ/c Nguyễn Văn Tặng: Bí thư
- Đ/c Trần Thị Bích Thủy: Phó Bí thư
- Đ/c Nguyễn Thị Hằng: Ủy viên

2. Nhiệm kỳ 2010-2011:

3. Nhiệm kỳ 2009-2010: