Hợp tác đối ngoại
Minimize

QUAN HỆ HỢP TÁC

Trong nước

-   Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ, Nha Trang (NITRA)

-   Khoa Kỹ thuật Hóa học - ĐH Bách Khoa TP. HCM

-   Bộ môn CN Hóa học - ĐH Nông Lâm TP.HCM

-   Khoa Hóa, ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM và ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội

-   Viện Hóa học - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ngoài nước

-   Institut Chimie Radicalaire Marseille (CH Pháp)

    -   Université de Poitiers (CH Pháp) 

    -   School of Chemical Engineering, Yeungnam University (Hàn Quốc)

    -  
Voronezh State University (LB Nga)

        
Làm việc với  Institut Chimie Radicalaire-Marseille (Pháp)
 

 
Với PTN UMR 6514 - ĐH Poitiers (Pháp) 
...Và Bộ môn Hóa Sinh và Sinh lý học tế bào - ĐHQG Voronezh (LB Nga)