HN Đổi mới PPGD 6/2013
Minimize
Ngày 08/6/2013 Khoa Kế toán Tài chính tổ chức "Hội nghị đổi mới phương pháp giảng dạy"

LỰA CHỌN CHỦ ĐỀ VÀ THẢO LUẬN NHÓM TRÊN LỚP HỌC PHẦN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

                                         TS. Phan Thị Dung, Trưởng Khoa KTTC

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp bao gồm: Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán; Tổ chức thực hiện chế độ chứng từ kế toán; Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán; Tổ chức thực hiện chế độ sổ kế toán; Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo kế toán; Tổ chức lưu giữ tài liệu kế toán. Chi tiết

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THUYẾT TRÌNH NHÓM TRONG MÔN HỌC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

                                                                                                                          ThS. Bùi Mạnh Cường, Bộ môn Kiểm toán

         
Hiện nay, có rất nhiều trường đại học đã và đang áp dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tính chủ động và sáng tạo của sinh viên. Trong các buổi học, sinh viên có được các cơ hội để đưa ra câu hỏi, nêu lên quan điểm của mình, thảo luận và trình bày các vấn đề. Với quan điểm lấy người học làm trung tâm, tôi đã sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tính chủ động, tự giác, độc lập, sáng tạo của sinh viên trong quá trình giảng dạy môn học Hệ thống thông tin kế toán cho sinh viên ngành Kế toán, một trong những phương pháp đó là thuyết trình nhóm. Chi tiết


ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

 “MỘT VÀI ĐIỀU CẦN THẢO LUẬN ĐỂ GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ TỐT MÔN NGHIỆP VỤ THUẾ”

                                                                                      ThS. Hoàng Văn Tuấn, BM TCNH

Phương pháp dạy học tích cực là cách thức dạy học theo lối phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học. Giáo viên là người giữ vai trò hướng dẫn, gợi ý, tổ chức, giúp cho người học tự tìm kiếm, khám phá những tri thức mới theo kiểu tranh luận, hội thảo theo nhóm. Các phương pháp giảng dạy tích cực thường được ứng dụng là dạy học dựa trên vấn đề, dạy học theo nhóm, phương pháp nghiên cứu trường hợp... Chi tiết


BÁO CÁO VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY


                                                                                                                   Nguyễn Thị Hồng Nhung, Bộ môn Kiểm toán

         
              Nâng cao chất lượng giảng dạy không phải chỉ là vấn đề quan trọng của mỗi trường đại học mà còn là mối quan tâm hàng đầu của mỗi giảng viên. Bởi lẽ trong xu thế phát triển hiện tại của xã hội nói chung và của các trường đại học nói riêng thì chỉ có việc nâng cao chất lượng đào tạo mới tạo nên uy tín của trường và từ đó thu hút được sinh viên. Chi tiết


MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP THEO NHÓM TRONG GIẢNG DẠY THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

                                                           Phan Thị Lệ Thúy, Bộ môn Tài chính – Ngân hàng


Nâng cao chất lượng giảng dạy không phải chỉ là vấn đề quan trọng của mỗi trường đại học mà còn là mối quan tâm hàng đầu của mỗi giảng viên. Bởi lẽ trong xu thế phát triển hiện tại của xã hội nói chung và của các trường đại học nói riêng thì chỉ có việc nâng cao chất lượng đào tạo mới tạo nên uy tín của trường và từ đó thu hút được sinh viên. Chi tiếtKINH NGHIỆM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

                                              TS. Võ Văn Cần,  P Trưởng K. KTTC

Sự phát triển kinh tế - xã hội đang đặt ra những nhu cầu, những đòi hỏi rất cao về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Xã hội bây giờ không những cần người lao động biết kiến thức được đào tạo mà còn cần, rất cần những người lao động biết vận dụng, phát huy sáng tạo những kiến thức đã được đào tạo. Muốn đáp ứng được nhu cầu này người lao động trước tiên phải có được những kiến thức mà xã hội đang cần, đồng thời phải có được tố chất năng động, linh hoạt và sáng tạo. Chi tiết

         

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

                                                                                                             ThS. Nguyễn Văn Hương, Bộ môn Kế toán

      Làm thế nào để đào tạo những sinh viên đáp ứng yêu cầu của xã hội, để trả lời được câu hỏi đó, chúng ta phải quan tâm đến nhiều yếu tố và điều kiện trong suốt quá trình đào tạo. Hai yếu tố chính góp phần vào nâng cao chất lượng đào tạo đó là người học và  đội ngũ giảng viên. Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ đề cập về yếu tố người Thầy, và đặc biệt là phương pháp dạy học của người Thầy. Chi tiết