Bộ môn Kế toán
Minimize
 * Giới thiệu
______________________

 * Giảng viên
______________________

 * Đề cương học phần
______________________

______________________
 
* Giáo trình - Bài giảng
______________________

* Tài liệu tham khảo
______________________

 * Nghiên cứu khoa học
______________________
 
* Tuyển dụng và việc làm  
Trao đổi
Minimize


1

  
Ảnh Tân cử nhân Kế toán
Minimize
  
Tin tức
Minimize
 
24/8/2017
Tài liệu ôn thi chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên hành nghề

27/2/2017 Nghị định hướng dẫn Luật kế toán 2015
 
12/3/2016 Phần mềm hổ trợ kê khai 3.3.6 (Nâng cấp ứng dụng hổ trợ mã vạch)
 
10/3/2016 Thuế TNDN năm 2016 có gì thay đổi
 
10/3/2016 Hướng dẫn lập TMBCTC theo TT 200 (file excel)
 
7/3/2016 Cần kiểm tra gì trước khi nộp BCTC

 3/3/2016 Mùa quyết toán thuế TNDN: 4 điểm mới chính sách cần lưu ý

3/3/2016 Tổng hợp các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH

3/3/2016  Quy định về hóa đơn

1/3/2016 Chính sách tài chính mới, có hiệu lực vào tháng 3/2016

25/2/2016 Ban hành chỉ thị về hội nhập tài chính năm 2016

24/2/2016 Tổng cục Thuế vừa nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.3.5, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.6, ứng dụng hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.1.3.

 25/2/2016 Hội thảo quốc tế về Kế toán và tài chính 2016 tại Đại học kinh tế Đà Nẵng
 
 25/2/2016 Một số khoản chị của lao động nữ được tính vào chi phí được trừ

 25/2/2016 Có được ủy quyền cho người khác thực hiện quyết toán thuế TNCN không ?

 25/2/2016 Kỳ tính thuế năm đầu tiên được xác định như thế nào khi có thời gian hoạt động ngắn hơn 03 tháng? 
  
Nơi bạn cần
Minimize

.


CÁC LỚP NGẮN HẠN 
(Thường xuyên chiêu sinh và đào tạo theo yêu cầu - tạo kỹ năng chuyên sâu về nghề nghiệp Kế toán)
1. Khai báo thuế.
2. Kế toán trưởng.
3. Kế toán thực hành.
4. Kế toán cho nhà lãnh đạo.

  
  
Những hoạt động của BM
Minimize


Thầy cô bộ môn kế toán