Giới thiệu
Minimize

GIỚI THIỆU HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI

Hợp tác đối ngoại là một trong những định hướng lớn của Khoa KTTC. Trong những năm qua, chính nhờ phát triển của hợp tác đối ngoại đã góp phần tích cực vào việc mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho Khoa nâng cao vị thế và uy tín của mình trong mối quan hệ với xã hội. Vì thế, Khoa đã xác định những mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của các nhóm hợp tác đối ngoại như sau:

1. Mục tiêu

- Củng cố và nâng cao uy tín và vị thế của Khoa trong mối quan hệ với xã hội;

- Nâng cao năng lực hợp tác trong nước của Khoa nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực.

2. Chức năng

- Tham mưu cho Trưởng khoa xây dựng và triển khai chiến lược phát triển hợp tác trong nước;

- Làm cầu nối giữa các đối tác trong nước với Khoa, hỗ trợ các tổ chức đoàn thể trong Khoa triển khai các họat động hợp tác trong nước và quốc tế;

- Quảng bá hình ảnh của Khoa để thu hút sinh viên.

3. Nhiệm vụ:

- Tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế nhằm tranh thủ chất xám, thông tin và sự giúp đỡ về tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật cho Khoa;

- Tạo điều kiện để giảng viên tham gia trao đổi về nội dung, chương trình, giáo trình, kinh nghiệm quản lý với các đối tác trong và ngoài nước;

- Khai thác có hiệu quả các quan hệ trong nước và nước ngoài đã được hình thành nhằm phục vụ sự nghiệp đào tạo và hổ trợ sinh trong thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp và nghiên cứu Khoa học;

- Tăng cường quan hệ hợp tác nhằm tiếp thu, chia sẻ kiến thức khoa học, nâng cao trình độ NCKH cho sinh viên, giảng viên, ứng dụng kết quả NCKH, tiến bộ KHKT vào công tác nghiên cứu, quản lý và giảng dạy trong toàn Khoa;  

- Xây dựng chương trình quảng bá Khoa, đặc biệt ngành Tài chính – ngân hàng.

- Quản lý thông tin, dữ liệu về các họat động hợp tác trong và ngoài nước;

  
Giao lưu sinh viên với doanh nghiệp
Minimize

  Nhằm mục đính trao đổi kinh nghiệm thực tế và tạo môi trường liên kết giữa khoa và doanh nghiệp. Tối 17/5/2013 Khoa Kế toán Tài chính đã tổ chức buổi giao lưu giữa sinh viên với doanh nghiệp. Với hơn 500 SV K52 hệ ĐH và CĐ K53. Các bạn SV đã đặt ra cho chương trình nhiều câu hỏi hay liên quan đến đến ngành học ,cơ hội thực tập, việc làm, cách làm một hồ sơ xin viêc, các kĩ năng cần thiết khi đi xin việc, tạo ấn tượng khi làm hồ sơ xin việc làm... trong phần một mang tên SV hỏi DN trả lời.Các Doanh nhân vô cùng thích thú với các câu hỏi do SV đặt ra và đã trả lời một cách cụ thể, xác đáng những thắc mắc.

Một vài hình ảnh buổi giao lưu   
Semina 4/2012
Minimize
Quyết định tài chính - Nguồn vốn đầu tư mạo hiểm

Ngày 05 tháng 04 năm 2012, Khoa Kế toán – Tài chính đã tổ chức thành công buổi thuyết trình về cách tạo lập vốn cho doanh nghiệp và nguồn vốn đầu tư mạo hiểm do GS Michael E
oldberg trình bày. Buổi thuyết trình này đã thu hút hơn 20 nhà doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cùng với trên 200 sinh viên và giảng viên của cả 2 khoa Kinh tế và Kế toán – Tài chính tham dự.

GS. Michael E. Goldberg là một giảng viên thỉnh giảng về Tài chính – Ngân hàng tại  trường đại học Case Western Resever, Mỹ; đồng thời ông cũng là người đang tham gia điều hành quỹ đầu tư mạo hiểm Bridge (Mỹ).

Tại buổi thuyết trình, GS Michael E. Goldberg đã chỉ ra làm cách nào để tạo nguồn vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong giai đoạn khởi sự. Đối với các doanh nghiệp này, một trong những nguồn vốn tài trợ phù hợp là vốn mạo hiểm. Ngoài ra, Giáo sư cũng đã chỉ ra là làm cách nào để tìm kiếm các nhà đầu tư vốn trên thị trường và làm thế nào để thuyết phục các nhà đầu tư mạo hiểm bỏ vốn đầu tư vào doanh nghiệp mình. Đây là chủ đề rất thiết thực và bổ ích không những cho các giảng viên, sinh viên mà còn cho cả các nhà doanh nghiệp.

Võ Văn Cần – Phó trưởng khoa Kế toán – Tài chính

 

 

Hình ảnh về buổi thuyết trình