Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường cho chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thị Liên Hương - Khoa KTTC 

Khoa Kế toán - Tài chính 10/6/2015 8:51:06 AM
Ngày 01/10/2015, tại trường Đại học Nha Trang, Hội đồng khoa học công nghệ cấp Trường đã nghiệm thu đề tài NCKH “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ tiền gửi định kỳ của khách hàng cá nhân

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ tiền gửi định kỳ của khách hàng cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

Ngày 01/10/2015, tại trường Đại học Nha Trang, Hội đồng khoa học công nghệ cấp Trường đã nghiệm thu đề tài NCKH “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ tiền gửi định kỳ của khách hàng cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” với mã số TR2014-13-16, do Ths. Nguyễn Thị Liên Hương và Ths. Hoàng Văn Tuấn thực hiện.

Tại Hội đồng, ThS Nguyễn Thị Liên Hương – chủ nhiệm đề tài báo cáo tổng kết các kết quả nghiên cứu của đề tài. Theo đó, dựa trên nhiều tư liệu khác nhau, đặc biệt với kết quả điều tra, khảo sát các khách hàng cá nhân gửi tiền tại các NHTM cổ phần Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, kết quả phỏng vấn sâu các nhà quản lý và chuyên gia trong ngành ngân hàng và từ kết quả hồi qui logistic cho thấy các nhân tố Lợi ích tài chính, Nhân viên ngân hàng, Hình ảnh và thương hiệu ngân hàng có ảnh hưởng tích cực và có ý nghĩa lên hành vi lựa chọn ngân hàng để gửi tiền định kỳ tại các NHTMNN, trong đó, nhân tố Lợi ích tài chính là nhân tố có ảnh hưởng quan trọng nhất đối với quyết định gửi tiền định kỳ của khách hàng cá nhân. Đối với các biến thuộc về nhân khẩu học, thì có biến có ý nghĩa đối với ngân hàng này nhưng lại không có ý nghĩa đối với ngân hàng khác.

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao những nỗ lực của nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài, theo kết luận tại Hội đồng thì đề tài được thực hiện trong khoảng thời gian 12 tháng là một công trình nghiên cứu công phu, đảm bảo tiến độ thời gian. Giá trị nổi bật của đề tài là phát hiện được các nhân tố có ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tại các NHTM của cá nhân, và điều này giúp cho các ngân hàng, nhất là các quản trị viên sẽ có được những quyết sách quan trọng nhằm đưa ra các chính sách tài chính phù hợp, nâng cao chất lượng nhân viên ngân hàng, và cải thiện thương hiệu ngân hàng. Nghiên cứu này góp phần bổ sung thêm tài liệu tham khảo về các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân, cũng là tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo, đóng góp một phần cơ sở lý luận cho các nhà nghiên cứu tại Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng.

Hình ảnh tại buổi nghiệm thu đề tài

Tin bài: Võ Văn Cần


Các tin cùng thể loại
+ Thư mời viết bài báo cáo khoa học và tham dự hội thảo " NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN VÀ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0
+ Bài báo công bố ở Tạp chí quốc tế của Giảng viên
+ HỘI THẢO KHOA HỌC "NGHIÊN CỨU TRONG KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN, TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG"
+ Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành đối với việc hạch toán kế toán
+ Quyết định tài chính – Nguồn vốn đầu tư mạo hiểm
+ Hội nghị tập huấn NCKH cho sinh viên
+ Hội thảo khoa học "Chính sách tài chính – ngân hàng, kế toán – kiểm toán trong thời đại cộng nghệ 4.0"
+ Hội thảo khoa học "phương pháp giảng dạy và nghiên cứu trong Kế toán - Tài chính"
+ Hội thảo "Chính sách Tài chính - Kế toán trong bối cảnh hội nhập" - Tháng 5 năm 2017
+ Hội thảo Khoa học Khoa kế toán Tài chính Tháng 04 năm 2016