Hội thảo Khoa học Khoa kế toán Tài chính Tháng 04 năm 2016 

Khoa Kế toán - Tài chính 4/25/2016 2:58:52 PM
Trong những năm qua, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có những đóng góp đáng kể vào tăng trưởng phát triển kinh tế của tỉnh, tạo việc làm cho người lao động và có tác động đáng kể tới phát triển khu vực kinh tế địa phương, trong đó có sự đóng góp không nhỏ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong những năm qua, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có những đóng góp đáng kể vào tăng trưởng phát triển kinh tế của tỉnh, tạo việc làm cho người lao động và có tác động đáng kể tới phát triển khu vực kinh tế địa phương, trong đó có sự đóng góp không nhỏ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh nhiều công ty đã thành công và đứng vững trong nền kinh tế với mức hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng thì vẫn còn nhiều doanh nghiệp liên tục gặp nhiều khó khăn, hiệu quả tài chính mang lại rất thấp, ảnh hưởng đến sự tồn tại của chính doanh nghiệp đó. Chính từ lý do này đồng thời nhằm tạo môi trường học thuật cho các nhà nghiên cứu và những người làm quản lý nhà nước có cơ hội trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý và điều hành doanh nghiệp, ngày  22/04/2016,  trường Đại học Nha Trang tổ chức Hội thảo khoa học có chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.
Tham dự Hội thảo có đại diện của Ban Giám Hiệu Nhà trường, đại diện các phòng ban chức năng trong trường, đại diện các Doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, các Thầy Cô cùng rất nhiều các em sinh viên quan tâm đến hoạt động NCKH. Hội thảo đã diễn ra trong không khí trao đổi tích cực, sôi nổi, nhiều ý kiến đòng góp thiết thực được đưa ra góp phần cho sự thành công của Hội thảo.

Những nội dung của Hội thảo gồm có 5 chủ đề chính:

1.    Nghiên cứu mối quan hệ giữa thông tin kế toán và hiệu quả tài chính doanh nghiệp.

2.    Giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính tiếp cận từ phân tích thực trạng các doanh nghiệp.

3.    Giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính tiếp cận từ kết quả nghiên cứu định lượng.

4.    Giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.

5.    Nghiên cứu thước đo EVA trong phân tích hiệu quả tài chính doanh nghiệp.

           Trong quá trình tổ chức Hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được nhiều bài tham luận của các nhà khoa học trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng – kiểm toán – kế toán từ trường Đại học Nha Trang và Cục thuế Khánh Hòa. Các bài tham luận mang lại những giá trị khoa học và thực tiễn cao, giúp cho các doanh nghiệp cũng như cơ quản lý có cái nhìn khách quan, từ đó định hướng kế hoạch hay chính sách phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính doanh nghiệp.
Để biết  về nội dung chi tiết các bài viết tham gia Hội thảo các bạn vui lòng truy cập mục "Nghiên Cứu Khoa Học" trên trang web của Khoa KTTC.

Trân trọng!


Các tin cùng thể loại
+ Thư mời viết bài báo cáo khoa học và tham dự hội thảo " NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN VÀ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0
+ Bài báo công bố ở Tạp chí quốc tế của Giảng viên
+ HỘI THẢO KHOA HỌC "NGHIÊN CỨU TRONG KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN, TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG"
+ Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành đối với việc hạch toán kế toán
+ Quyết định tài chính – Nguồn vốn đầu tư mạo hiểm
+ Hội nghị tập huấn NCKH cho sinh viên
+ Hội thảo khoa học "Chính sách tài chính – ngân hàng, kế toán – kiểm toán trong thời đại cộng nghệ 4.0"
+ Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường cho chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thị Liên Hương - Khoa KTTC
+ Hội thảo khoa học "phương pháp giảng dạy và nghiên cứu trong Kế toán - Tài chính"
+ Hội thảo "Chính sách Tài chính - Kế toán trong bối cảnh hội nhập" - Tháng 5 năm 2017