Hội thảo "Chính sách Tài chính - Kế toán trong bối cảnh hội nhập" - Tháng 5 năm 2017 

Khoa Kế toán - Tài chính 6/2/2017 10:07:28 AM
Chiều 26/05/2017, khoa Kế toán – Tài chính trường Đại học Nha Trang kết hợp với khoa Kế toán trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường năm 2017 với chủ đề “CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP” tại hội trường số 1, trường Đại học Nha Trang.

Chiều 26/05/2017, khoa Kế toán – Tài chính trường Đại học Nha Trang kết hợp với khoa Kế toán trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường năm 2017 với chủ đề “CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP” tại hội trường số 1, trường Đại học Nha Trang.

Hội thảo quy tụ 25 bài tham luận của các giảng viên, nhà nghiên cứu đến từ hai trường, cùng với sự tham gia, trao đổi nhiệt tình của đại diện các doanh nghiệp, công ty chứng khoán, cục Thuế Khánh Hoà. Các bài tham luận trong kỷ yếu hội thảo được trình bày theo 4 chủ đề lớn: (i) Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp/ngân hàng;(ii) Tác động của công bố thông tin Báo cáo tài chính đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, ngân hàng; (iii) Tác động của chính sách kế toán trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; (iv) Các chính sách tài chính doanh nghiệp, lãi suất, tỷ giá, bảo hiểm trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Có 3 tham luận được trình bày tại hội thảo bao gồm: “Phân tích ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến mục tiêu kiểm soát ngân hàng thương mại Việt nam - Vai trò của môi trường kiểm soát” của nhóm tác giả ThS. Nguyễn Tuấn, ThS. Đặng Hoàng Xuân Huy, Trường Đại Học Nha Trang; “Ảnh hưởng của đặc điểm công ty đến sự trình bày lại báo cáo tài chính: Trường hợp của Việt Nam” của nhóm tác giả ThS. Nguyễn Văn Hương, ThS. Mai Diễm Lan Hương, ThS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc  Trường Đại Học Nha Trang;Ảnh hưởng của chất lượng thông tin báo cáo tài chính đến đầu tư hiệu quả tại các công ty niêm yết Việt Nam” của tác giả ThS. Trịnh Hiệp Thiện Trường Đại Học Kinh tế TPHCM.

Hội thảo đã thực sự tạo ra được một diễn đàn trao đổi học thuật giúp các chuyên gia kinh tế, các nhà khoa học cùng nhìn nhận, đánh giá các chính sách tài chính, kế toán mới trong bối cảnh hội nhập kinh tết thế giới. Hội thảo cũng góp phần tăng cường mối liên hệ giữa các nhà nghiên cứu với các doanh nghiệp, các cơ quan hoạch định chính sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Từ cơ sở ấy, hội thảo hứa hẹn đã đóng góp nhiều giải pháp hữu hiệu, giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt được kịp thời những thay đổi trong các chính sách tài chính – kế toán để chủ động hơn nữa trong hội quá trình nhập kinh tế quốc tế.
Một số hình ảnh tại Hội Thảo:

Các tin cùng thể loại
+ Thư mời viết bài báo cáo khoa học và tham dự hội thảo " NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN VÀ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0
+ Bài báo công bố ở Tạp chí quốc tế của Giảng viên
+ HỘI THẢO KHOA HỌC "NGHIÊN CỨU TRONG KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN, TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG"
+ Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành đối với việc hạch toán kế toán
+ Quyết định tài chính – Nguồn vốn đầu tư mạo hiểm
+ Hội nghị tập huấn NCKH cho sinh viên
+ Hội thảo khoa học "Chính sách tài chính – ngân hàng, kế toán – kiểm toán trong thời đại cộng nghệ 4.0"
+ Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường cho chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thị Liên Hương - Khoa KTTC
+ Hội thảo khoa học "phương pháp giảng dạy và nghiên cứu trong Kế toán - Tài chính"
+ Hội thảo Khoa học Khoa kế toán Tài chính Tháng 04 năm 2016