Ban chấp hành Công Đoàn Khoa Ngoại ngữ
Minimize
BCH CÔNG ĐOÀN KHOA NHIỆM KỲ 2017-2022


1. Chủ tịch Công đoàn Khoa:  Đ/c HOÀNG CÔNG BÌNH


2. Phó chủ tịch CĐ Khoa:        Đ/c TRẦN THỊ THU TRANG

3. Ủy viên:                               Đ/c NGUYỄN PHƯƠNG LAN
Các tổ trưởng CĐ bộ phận:

- Bộ môn Thực hành tiếng: Đ/c Trần Thị Thu Trang

- Bộ môn Biên-Phiên dịch: Đ/c Hồ Yến Nhi
Đ/c Nguyễn Thị Thiên Lý