Minimize


Chi bộ khoa Ngoại Ngữ nhiệm kỳ 2020-2022Lễ kết nạp Đảng của đ/c Nguyễn Phan Quỳnh Thư : GV khoa NN
Lễ kết nạp Đảng viên Đồng chí Phạm Thị Ngọc Dung - Lớp TA52
Lễ kết nạp Đảng viên Đồng chí Ngô Tùng Bách - Lớp TA51Lễ kết nạp Đảng viên Đồng chí Phạm Thị Kim Uyên GV.KNNLễ kết nạp Đảng viên Đồng chí Hoàng Công Bình - GV. KNN