Nội dung chi tiết
Minimize
Đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng Phòng Đào Tạo 4/27/2018 11:12:44 AM
 Các Thông tư của Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
QUYẾT ĐỊNH chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ ĐH của Trường Đại học Nha Trang Phòng Đào Tạo 4/9/2018 11:13:02 AM
 QUYẾT ĐỊNH chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ ĐH của Trường Đại học Nha Trang theoThông tư số 24/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT (Số 1140/QĐ-BGDĐT, ngày 26/3/2018)
Quy định quản lý tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ Phòng Đào Tạo 9/20/2012 12:18:45 AM
 Ngày 20 tháng 9 năm 2012, Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang đã ký Quyết định ban hành Quy định về quản lý, tổ chức đào tạo trình độ đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ. Nội dung chi tiết xem file đính kèm.
Quy chế Đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Từ K52) Phòng Đào Tạo 5/18/2012 9:41:51 AM
 Quyết định ban hành Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Quy chế Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy Phòng Đào Tạo 5/18/2012 9:33:57 AM
 Quy chế Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Quy chế Đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy (K50 trở về trước) Phòng Đào Tạo 4/27/2012 11:12:08 AM
 Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)