Nội dung chi tiết
Minimize
Tập hợp các văn bản của Trường Đại học Nha Trang (Đào tạo đại học, cao đẳng) Phòng Đào Tạo 9/10/2018 8:25:10 AM
KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo cao đẳng Phòng Đào Tạo 5/17/2018 9:29:16 AM
 Số 284/KH-ĐHNT, ngày 14/5/2018
THÔNG BÁO Chuyển đổi mã ngành và tên ngành đào tạo Phòng Đào Tạo 5/8/2018 10:47:15 AM
 Số 255/TB-ĐHNT, ngày 02/05/2018
QUYẾT ĐỊNH Quy định phân cấp quản lý, tổ chức đào tạo trình độ đại học và cao đẳng chính quy Phòng Đào Tạo 5/8/2018 10:43:31 AM
 Số 418/QĐ-ĐHNT, ngày 18/4/2018
QUYẾT ĐỊNH Giao quản lý ngành đào tạo Phòng Đào Tạo 4/5/2018 10:24:35 AM
 Số 349, ngày 05 tháng 4 năm 2018 V/v Giao quản lý ngành đào tạo
QUYẾT ĐỊNH Quy định về phát triển tài liệu học tập của Trường Đại học Nha Trang Phòng Đào Tạo 11/1/2017 11:21:17 AM
 Số 362/QĐ-ĐHNT, ngày 17/07/2017
Quy định đào tạo đại học và cao đẳng của Trường Đại học Nha Trang. Áp dụng điểm hệ 10 từ Khóa 59 (nhập học tháng 8/2017) Phòng Đào Tạo 9/11/2017 3:22:31 PM
 Số 623/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/2017. Quy định này có hiệu lực từ học kỳ 1/2017-2018.
THÔNG BÁO Tổ chức học học tiếng Anh tăng cường Phòng Đào Tạo 9/11/2017 3:01:17 PM
 Số 135/TB-ĐT ngày 3/3/2017
Quy định đào tạo tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ Phòng Đào Tạo 2/6/2017 4:19:40 PM
 Quy định này áp dụng cho tất cả các khóa. Các quy định trước đây trái với quy định này đều hủy bỏ.
Quy định xây dựng, điều chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Phòng Đào Tạo 6/15/2014 4:04:36 PM
 Mục đích của quy định nhằm thống nhất việc xây dựng mới, điều chỉnh và cập nhật chuẩn đầu ra, chương trình đạo tạo bậc đại học và cao đẳng trường ĐH Nha Trang

Trang:1 - 2« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 20 tin)