STT Mã số và tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
 1 TR2019-13-01: Thiết kế, thi công bộ thực hành mạng truyền thông
 Hoàng Thị Thơm
 2 TR2019-13-02: Xây dựng sổ tay hướng dẫn phân tích công trình kháng chấn bằng 
 Trần Quang Huy          
 3 TR2019-13-03: Tính toán thiết kế mô hình Bardenpho 5 giai đoạn áp dụng để nâng cao hiệu quả xử lý Phospho trong nước thải chế biến thủy sản ở quy mô phòng thí nghiệm
 Ngô Phương Linh
 4

TR2019-13-04:Thiết kế mô hình xử lý nước  bằng phương pháp trao đổi ion phục vụ nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành môi trường, Đại học Nha Trang

 Nguyễn Thị Ngọc Thanh
 5 TR2019-13-05:Nghiên cứu sử dụng tế bào nấm men bao gói tinh dầu Màng tang (Lisea cubeba) định hướng ứng dụng trong nuôi trồng thuỷ sản
 Lê Nhã Uyên
 6

TR2019-13-06:Nghiên cứu chế phẩm vi sinh vật hỗ trợ xử lý mùi và chất thải ở trại chăn nuôi gia súc (thịt heo)

Lê Phương Chung

 7

TR2019-13-07: Thiết kế, chế tạo máy làm mỏng da trong dây chuyền thuộc da Đà điểu phù hợp điều kiện sản xuất vừa và nhỏ

Ngô Quang Trọng          
TR2019-13-08: Thiết kế, chế tạo mô hình thí nghiệm sử dụng để đo rung động và nhiệt độ ổ lăn phục vụ đào tạo thực hành bảo trì cơ khí 
 Nguyễn Hữu Thật