Mã số và tên dự án

B2012-13-09DA: Hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo hệ thống toilet bằng vật liệu Composite trang bị trên các tàu khách hoạt động ven biển Việt Nam

Chủ nhiệm dự án Phạm Văn Thu
Thời gian bắt đầu - kết thúc 01/2012-01/2015
Kết quả đạt được, địa chỉ áp dụng

- 01 bộ quy trình công nghệ chế tạo hệ thống toilet có xử lý vi sinh bằng vật liệu composite

- 80 hệ thống toilet cho tàu 12-20m đi trong ngày (Kích thước: L x B x h = 2 cái x 0,6 x 0,75 x 0,9m, công suất xử lý 360 lít/ngày.đêm) được cấp giấy chứng nhận của Đăng kiểm cho phép trang bị trên các tàu ven biển.

- 10 hệ thống toilet cho tàu 20-30m đi dài ngày (Kích thước: L x B x h = 2,0 x 1,1 x 1,25m, công suất xử lý 2m3/ngày.đêm cho 25 khách) được cấp giấy chứng nhận của Đăng kiểm cho phép trang bị trên các tàu ven biển.

- Đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề về chế tạo hệ thống toilet có xử lý vi sinh bằng vật liệu composite: 2 kỹ sư và 20 công nhân

- Bài báo khoa học: 01 bài