Mã số và tên dự án

B2010-13-01DA: Hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo tàu hai thân (catamaran) vỏ composite phục vụ du lịch biển

Chủ nhiệm dự án Đinh Đức Tiến
Thời gian bắt đầu - kết thúc 3/2010 ÷ 03/2012
Kết quả đạt được, địa chỉ áp dụng

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật tàu hai thân vỏ composite do Cục Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt. - Quy trình thi công tàu hai thân vỏ composite. - 02 tàu hai thân vỏ composite với các thông số kích thước đã thiết kế. - Sản phẩm được đánh giá đạt yêu cầu. - 02 kỹ sư công nghệ và 20 công nhân. - Ký được hợp đồng chuyển giao công nghệ