TinBai
Minimize
Tháng 12/2020 

ccbdhnt 12/8/2020 11:34:43 AM
** 07/12 (14g00): Hội nghị góp ý xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra của giáo dục tổng quát nhóm ngành kỹ thuật và công nghệ. ** 08/12 (14g00): Hội nghị góp ý xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra của giáo dục tổng quát nhóm ngành xã hội nhân văn. ** 10/12 (8h00): Tập huấn công tác xây dựng CTĐT, phổ biến quy định khối lượng và cấu trúc CTĐT. ** 12/12 (8g00): Đối thoại giữa lãnh đạo Trường và đại diện SV. ** 15/12 (7g30): Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết ĐH Đảng bộ Trường lần thứ XXI. ** 15/12 (14g00): Họp rà soát và đề xuất công tác liên kết đào tạo quốc tế. ** 19/12 (8g00): Hội nghị tập huấn về công tác tự chủ tài chính. ** 25/12 (14g00): Giao ban công tác sinh viên. ** 31/12 (7g30): Họp giao ban công tác tháng.

Các tin cùng thể loại
+ Tháng 11/2020. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: các khoa, viện tổ chức hoạt động chào mừng theo kế hoạch riêng. CBGD và các lớp SV được nghỉ dạy và học.
+ Tháng 05/2021
+ Tháng 1 và 2/2020 - Lịch nghỉ Tết Canh Tý 2020: theo thông báo 03/ĐHNT-TB ngày 03/01/2020
+ Tháng 7/2020
+ Tháng 8/2020 - Các cuộc họp chỉ được tổ chức khi đủ điều kiện cho phép và phải dảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
+ Tháng 3/2020
+ Tháng 01/2021
+ Tháng 10/2020
+ Tháng 9/2020
+ Tháng 6/2020
+ Tháng 04/2021