Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 21Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 21Trường Đại học Nha Trang


"XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN TỰ CHỦ;
ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO; KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO UY TÍN CỦA
NHÀ TRƯỜNG TRONG ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

 
Tin tức và sự kiện
Minimize