Enter Title
Minimize

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 BỘ MÔN KHXH&NV-Khoa KHCT                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO CẤP BỘ MÔN

1. Chủ đề/tên hội thảo: “MÔ HÌNH TƯ VẤN CHO SINH VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ ÁP DỤNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

            2. Mục đích hội thảo: Hội thảo là nơi để các nhà khoa học lĩnh vực KHXHNV công bố những nghiên cứu về mô hình tư vấn học đường trong các trường đại học ở khu vực và Việt Nam. Thông qua hội thảo để trao đổi, thống nhất kiến nghị mô hình tư vấn học đường tại Trường ĐHNT trong giai đoạn sắp tới.

            3. Thời gian tổ chức: 14g30 ngày 13/5/2016

            4. Địa điểm: Văn phòng bộ môn (G2)
        Trân trọng kính mời quý Thầy, Cô, các em sinh viên và những người có quan tâm tới dự.
                                                     BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO