Khoa Khoa học Xã hội và Nhân vănKhoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Giới thiệu về ngành Luật
Minimize
Thông tin Tuyển sinh
Minimize
Góc ảnh
Minimize

Rung chuông vàng 28-12-2019

 Hội nghị học tốt SV ngành Luật


 Sinh viên Luật trải nghiệm thực tế
  
Tin tức
Minimize
Tin của Khoa  
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020 – 2021 Khoa đạt tiêu chí thi đua tập thể Lao động xuất sắc. 19/20 CBVC được đề nghị xét đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên. 9/17/2020 4:53:34 PM
Tin Công đoàn Khoa  
Hội nghị sơ kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019Ngày 21/05/2020, Công đoàn Trường ĐH Nha Trang đã tổ chức hội nghị Sơ kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và ký cam kết học tập năm 2020. 5/25/2020 3:17:40 PM
Tin Đoàn Khoa  
Tặng máy rửa tay sát khuẩn tự động “made by NTU”Nhằm góp phần hỗ trợ lan tỏa, hình thành thói quen tốt là rửa tay sát khuẩn, đảm bảo vệ sinh cá nhân để phòng tránh dịch bệnh, Trường ĐH Nha Trang đang tiến hành trao tặng máy rửa tay sát khuẩn tự động cho các đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên. 6/29/2020 9:33:56 AM
Tin Chi bộ Khoa  
Tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới05 quần chúng ưu tú là giảng viên và sinh viên của Khoa được kết nạp Đảng 9/17/2020 4:38:45 PM
Trao đổi học tập  
Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp NTU 2020 nhận hồ sơ tham gia đến hết 30/07/2020Nhằm thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp trong sinh viên, học viên, cựu sinh viên và CBVC Nhà trường, Trường ĐH Nha Trang đang phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp NTU 2020. BTC cuộc thi vừa thông báo gia hạn nhận hồ sơ tham gia đến hết ngày 30/07/2020. 7/28/2020 7:57:27 AM