Tiện ích trên trang web
Minimize
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia

Quản lý HS 1 của


Bài giảng các môn học do Khoa quản lý
Minimize
 
   Bài giảng Những nguyên lý của CN Mác-Lênin 1 / Trịnh Công Tráng 
Trường Đại học Nha Trang 
Trịnh Công Tráng 
 
 
 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản việt Nam /Đỗ Văn Đạo 
Nha Trang : Trường ĐHNT, 2011
Đỗ Văn Đạo 
  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 /Đỗ Văn Đạo 
Nha Trang : Trường ĐHNT, 2012
Đỗ Văn Đạo
  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản việt Nam / Vũ Thị Bích Hạnh 
Nha Trang: Trường ĐHNT, 2012
Vũ Thị Bích Hạnh 

 

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định / Lê văn Hảo
 Nha Trang: Trường ĐHNT, 2018
 Lê Văn Hảo

   Kỹ năng làm việc nhóm / Huỳnh Phương Duyên
Nha Trang: Trường ĐHNT, 2016
Huỳnh Phương Duyên
Pháp luật đại cương / Lê Hoàng Phương Thủy
Nha Trang: Trường ĐHNT, 2016
Lê Hoàng Phương Thủy
   Kỹ năng giao tiếp / Trần Thị Việt Hoài, Lê Thị Thanh Ngà, Đinh Thị Sen
  Kỹ năng giải quyết vấn đề / Nguyễn Thị Lan, Lê Việt Phương
   Tâm lý học đại cương/Từ Thị Hường
 Giảng viên thỉnh giảng, 2018

   Kỹ thuật soạn thảo văn bản/ Lê Hoàng Phương Thủy
 Nha Trang: Trường ĐHNT, 2018

   Kỹ năng giải quyết vấn đề / Lê văn Hảo
 Nha Trang: ĐH Nha Trang, T9 - 2018

                               
   Tâm lý học đại cương/Ngô Thế Lâm
 Giảng viên thỉnh giảng, 2019
   Lịch sử văn minh thế giới/Nguyễn Văn Tuấn
 Giảng viên thỉnh giảng, 2020
   Cơ sở văn hóa Việt nam/Trần Thị Thanh Huyền
 Giảng viên thỉnh giảng, 2019
          Bài giảng Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định - Lê Văn Hảo, 2019