Tiện ích trên trang web
Minimize
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia

Quản lý HS 1 của


Đề cương chi tiết học phần năm học 2017 - 2018
Minimize

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN HK II, NĂM HỌC 2019 - 2020

1. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HP ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN
1.1. Trần Trọng Đạo 
1.2. Trịnh Công Tráng
1.3. Trương Thị Xuân

2. ĐỀ CƯƠNG CTHP KINH TẾ CHÍNH TRỊ
2.1. Đỗ Văn Đạo
2.2. Vũ Thị Bích Hạnh

3. ĐÊ CƯƠNG CTHP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
3.1. Nguyễn Hữu Tâm

4. ĐỀ CƯƠNG CTHP NGUYÊN LÝ CN MÁC - LÊNIN 1
4.1. Đỗ Văn Đạo
4.2. Trần Thị Tân


5. ĐỀ CƯƠNG CTHP NGUYÊN LÝ CN MÁC - LÊNIN 2
5.1. Đỗ Văn Đạo
5.2. Nguyễn Hữu Tâm
5.3. Phạm Quang Huy
5.4. Vũ Thị Bích Hạnh

6. ĐỀ CƯƠNG CTHP TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN
6.1. Nguyễn Hữu Tâm
6.2. Trần Thị Tân