Tiện ích trên trang web
Minimize
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia

Quản lý HS 1 của


Tài liệu tham khảo
Minimize

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN XIN GIỚI THIỆU ĐẾN BẠN ĐỌC
MỘT SỐ TÀI LIỆU LIÊN QUAN TỚI MÔN HỌC

1. Quyển I của Tư bản nghiên cứu về

 - Hàng hóa và tiền tệ. 

Tiền tệ chuyển hóa thành tư bản

- Sự sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối

- Sản xuất giá trị thặng dư tương đối

- Giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư tuyệt đối

- Quá trình tích lũy tư bản

 2. Quyển II của Tư Bản
- Biến đổi hình thái tư bản và tuần hoàn của nó
- Chu chuyển lưu thông của tư bản
Tái sản xuất và lưu thông của tổng tư bản xã hội

3. Quyển III của Tư Bản          
- Toàn bộ quá trìnhsản xuất tư bản chủ nghĩa

- Văn kiện Đại hội ĐCSVN lần thứ VI

- Văn kiện Đại hội ĐCSVN lần thứ VII, VIII, IX

Để tải các quyển sách trên xin mời các bạn vào link sau: dangcongsan.vn/tiengviet/tulieuvankien/4lanhtu/

5. Tạp chí

 - Tạp chí kinh tế và phát triển

- Tạp chí Đảng cộng sản

- Tạp chí nghiên cứu kinh tế

- Tạp chí Lý luận chính trị

  6. Một số trang web

 - Thời báo kinh tế Sài Gòn : http://www.saigontimes.com.vn/tbktsg/

- Thời báo kinh tế Việt Nam: http://www.vneconomy.com.vn/
- Phát triển kinh tế Việt Nam: http:///www.ueh.edu.vn/tcptkt/tcptkt.htm
- Đầu tư: http://www.vir.com.vn hay http://www.ttkinhte.vnn.vn
- Thương hiệu Việt: http://news.thuonghieuviet.com/

7. Ebook và tài nguyên về kinh tế, kiến thức và kinh nghiệm về kinh tế: http://kienthuckinhte.com 

8.  Danh bạ Website Việt Nam: http://www.vietnamwebsite.net

 9. Website Đảng Cộng sản Việt Nam: http://www.dangcongsan.vn  

10. Website Chính phủ Việt Nam : http://www.vietnam.gov.vn

11.  Website Quốc hội Việt Nam: http://www.na.gov.vn

12. Website Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: http://www.mattran.org.vn

13. Website Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

http://www.thanhnien.gov.vn Website này cung cấp cho bạn đầy đủ các thông tin như: lịch sử ra đời và phát triển, cơ cấu tổ chức, các hoạt động của ĐoànThanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh… từ khi thành lập đến nay.

14. Tạp chí Xây dựng Đảng

http://home.vnn.vn/xd_dangWebsite này cung cấp cho bạn rất nhiều thông tin liên quan đến công tác xây dựng Đảng, các bài nghiên cứu của nhiều nhà khoa học về các vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác xây dựng Đảng ở nước ta hiện nay…

15. Tạp chí Cộng sản

http://www.tapchicongsan.org.vn Website này cung cấp cho bạn nhiều thông tin liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng; các bài nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở nước ta hiện nay…

16. Từ điển Bách Khoa Việt Nam

http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/ Trang Web này sẽ giúp bạn tra cứu nội dung kiến thức các môn khoa học nói chung và các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng.

17. Thư viện giáo trình điện tử

http://ebook.moet.gov.vnTrang Web này sẽ giúp cho các bạn có thể tìm thấy rất nhiều cuốn sách, trong đó có cả các cuốn sách về các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

18. Trang web hỏi đáp về triết học

http://www.dost-dongnai.gov.vn/tuvan.asp#kq Bạn có các thắc mắc gì có thể đặt câu hỏi ở đây

19. Trang web của viện triết học

www.vientriethoc.com.vnWebsite này cung cấp cho các bạn rất nhiều thông tin hữu ích về các vấn đề liên quan đến triết học

20. Tạp chí gia đình: http://www.giadinh.org.vn

23. Wikipedia tiếng việt:http://vi.wikipedia.org/

24.  Website chúng ta: http://chungta.com/

25. Dịch http://www.freetranslation.com Trang Website này cung cấp cho bạn công cụ hỗ trợ dịch miễn phí