Tiện ích trên trang web
Minimize
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia

Quản lý HS 1 của


Liên kết website
MinimizeBỘ TƯ PHÁP
75 Super-Useful Facebook Statistics for 2018 | WordStream

SINH VIÊN NGÀNH LUẬT ĐHNTTHƯ VIỆN SỐ ĐHNT

Giới thiệu về Khoa Khoa học Chính trị
Minimize

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn tiền thân là Bộ môn Mác - Lênin, được thành lập tháng 7/1970. Khoa có thế mạnh về giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn và lý luận chính trị, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và cả nước.

Thực hiện quyết định số 100/QĐ-ĐHNT, ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Nha Trang, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn có chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức đào tạo ngành Luật với 2 chuyên ngành: Luật, Luật Kinh tế.

2. Giảng dạy, nghiên cứu khoa học về xã hội, nhân văn và lý luận chính trị.

3. Tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho CBVC và SV trong Trường.

 a. Tham gia công tác báo cáo viên và xây dựng đề cương báo cáo một số chuyên đề thời sự, nghị quyết;

 b. Phối hợp Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên và Phòng Hợp tác đối ngoại viết bài tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

c. Phối hợp với Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, tổ chức sưu tầm bổ sung, lưu trữ tư liệu và quản lý dữ liệu thông tin cựu cán bộ viên chức, cựu sinh viên và người học tại Nhà truyền thống của Nhà trường.