Tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới Khoa Khoa học Chính trị 9/17/2020 4:38:45 PM
 05 quần chúng ưu tú là giảng viên và sinh viên của Khoa được kết nạp Đảng
HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ Ý NGHĨA CỦA NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ Khoa Khoa học Chính trị 7/28/2020 8:00:13 AM
 Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020)
Đảng bộ trường Đại học Nha Trang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Khoa Khoa học Chính trị 5/25/2020 3:14:06 PM
V.I LÊNIN - LÃNH TỤ VĨ ĐẠI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ NHÂN DÂN LAO ĐỘNG Khoa Khoa học Chính trị 4/16/2020 8:56:59 AM
 Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020)
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (III) Khoa Khoa học Chính trị 3/31/2020 10:29:11 AM
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (II) Khoa Khoa học Chính trị 3/31/2020 10:28:06 AM
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (I) Khoa Khoa học Chính trị 3/31/2020 10:26:42 AM
 Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy Khánh Hòa. Đảng bộ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Nhà trường. Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang đã qua 20 kỳ đại hội. Hướng tới Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang lần thứ XXI, nhiệm kỳ (2020 - 2025), Ban Tuyên giáo Đảng ủy xin trân trọng giới thiệu Lịch sử Đảng bộ Trường qua các kỳ đại hội.
NHỮNG MỐC SON CHÓI LỌI TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG 90 NĂM VINH QUANG CỦA ĐẢNG Khoa Khoa học Chính trị 1/22/2020 7:53:32 AM
 Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)
Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐNDVN (22/12/1944 – 22/12/2019) và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) Khoa Khoa học Chính trị 12/24/2019 8:44:01 AM
 Ngày 17/10/1989, Ban Bí thư Trung ương Trung ương Ðảng (khóa VI) đã ra Chỉ thị số 381-CT/TW quyết định lấy ngày 22/12 - Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam là Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Ngày 22/12/1989, lần đầu Ngày hội Quốc phòng toàn dân được tổ chức tại tất cả các địa phương trong cả nước. Từ đó đến nay, ngày 22/12 đã trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc với các hoạt động hướng vào chủ đề quốc phòng và quân đội.
KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ Về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng Khoa Khoa học Chính trị 11/25/2019 8:42:27 AM

Trang:1 - 2 - 3 - 4« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 39 tin)