Các Website liên kết
Minimize


  
Một số công trình NCKH thực hiện trước 2018
Minimize
Trong những năm qua đội ngũ GV khoa NN đã nghiên cứu một số đề tài điển hình như sau:

1. Đổi mới PPGD (Innovation): Đề tài "Metacognitive strategies to improve Writing skills of English-major first year students at Nha Trang University". (Đọc tóm tắt bài viết)

2.
Đổi mới PPGD (Innovation): Đề tài "Using Electronic Portfolios to Promote Speaking Skills for EFL Adult Learners at Nha Trang University: An Investigation into Learners’ Perceptions"
(Đọc tóm tắt bài viết)

3. Đổi mới PPGD (Innovation): Đề tài "The use of Group Oral Presentation to develop Student-centred Learning in British culture class at Nha Trang University" (Đọc tóm tắt bài viết)

4. Báo cáo đề tài nghiên cứu Khoa học của sinh viên: "THỰC TRẠNG HỌC TIẾNG ANH THEO CHUẨN QUỐC TẾ TOEIC CỦA SV KHÔNG CHUYÊN NGỮ KHÓA 52 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG VÀ CÁC GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG CƠ HỌC TIẾNG ANH TÍCH CỰC CHO SV", do sinh viên Nguyễn Thị Hải khóa 50 TABPD thực hiện dưới sự hướng dẫn của ThS. Đặng Kiều Diệp, GV Khoa Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)
HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ CẤP KHOA VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

 NĂM HỌC 2013-2014


Hội nghị thảo luận về phương pháp đổi mới giảng dạy ở khoa ngoại ngữ trong học kỳ 1, bao gồm các bài viết sau: (xem nội dung kỷ yếu)

DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO CÁO

1.  SINH VIÊN ĐÁNH GIÁ LẪN NHAU ĐỐI VỚI KỸ NĂNG NÓI VÀ ĐỌC HIỂU

ThS. Lê Hoàng Duy Thuần

2. HỌC TIẾNG TRUNG THÔNG QUA TRÒ CHƠI  - PHƯƠNG PHÁP VÀ HIỆU QUẢ 
ThS. Phạm Thị Minh Châu

3. LỢI ÍCH VÀ THỰC TRẠNG CỦA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY NGOẠI NGỮ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
ThS. Nguyễn Trong Lý

4. ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI HỌC VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH TẠI ĐẠI HỌC NHA TRANG
ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng

5. “ĐI THỰC TẾ - TRẢI NGHIỆM”: MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO CÁC KỸ NĂNG “MỀM” HIỆU QUẢ CHO SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ 
ThS. Nguyễn Phương Lan