Chi tiết tin
Minimize
Các công cụ hỗ trợ tính cỡ mẫu trong NCKH 

vien khcnktts 1/4/2016 5:15:17 PM

Tính toán cỡ mẫu online

1.      http://www.surveysystem.com/sscalc.htm

2.      http://www.raosoft.com/samplesize.html

3.      http://www.nss.gov.au/nss/home.nsf/pages/Sample+size+calculator

4.      http://www.calculator.net/sample-size-calculator.html

5.      https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/

6.      https://fluidsurveys.com/survey-sample-size-calculator/

Phần mềm tính toán cỡ mẫu

1.      http://www.ncss.com/software/pass/?gclid=Cj0KEQiAyvqyBRChq_iG38PgvLgBEiQAJbasd8InJvBLBx5BZyQMMpsjhtA0Kts80z14lVgleoVi70QaAsV68P8HAQ

2.      http://www.who.int/chp/steps/resources/sampling/en/


Các tin cùng thể loại
+ Ứng dụng GIS tạo khu vực bảo vệ và bảo vệ đàn cá
+ HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TỈNH TẠI NINH THUẬN
+ TỌA ĐÀM KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG CÂU TAY
+ HỘI THẢO KHOA HỌC
+ HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÈN LED”
+ Đưa công nghệ đá khô (đá CO2) vào lĩnh vực khai thác thủy hải sản
+ Ba công nghệ nên sử dụng để bảo quản sản phẩm hải sản sau khai thác trên tàu cá
+ Hiện trạng khai thác, nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam và đề xuất giải pháp xử lý nước thải
+ Ứng dụng công nghệ hiện đại cho tàu đánh cá xa bờ
+ Thiết bị kết nối vệ tinh "vô dụng"
+ Những nguyên nhân chính làm suy giảm chất lượng hải sản sau khai thác trên tàu cá
+ Giải pháp lựa chọn mô hình hồi quy đơn biến
+ Bảo vệ thành công dự án chuyển giao công nghệ cấp tỉnh Khánh Hòa
+ Phương pháp thu thập số liệu trong Nghiên cứu khoa học
+ Hướng dẫn chi tiết sử dụng phần mềm Who sample size 2.0 tính toán cỡ mẫu
+ Kết quả họp hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm