Chi tiết tin
Minimize
Kết quả họp hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm 

vien khcnktts 2/18/2016 9:47:12 AM
7/7 thành viên trong Hội đồng đồng ý Dự án được thông qua và đánh giá “đạt”

Sau gần 18 tháng thực hiện Dự án SXTN “Hoàn thiện và chuyển giao công nghệ khai thác mực bằng câu vàng tầng đáy vùng ven biển Khánh Hòa”, Ban chủ nhiệm Dự án đã hoàn thành các nhiệm vụ và sản phẩm trong khuôn khổ Dự án. Dự án do Trường Đại học Nha Trang chủ trì thực hiện, Chủ nhiệm Dự án là ThS. Nguyễn Trọng Lương.

Ngày 27/01/2016, tại Văn phòng Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản, Trường  Đại học Nha Trang, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã tiến hành họp để đánh giá và nghiệm thu cấp cơ sở. Buổi họp diễn ra nghiêm túc với sự tham gia của 07 thành viên Hội đồng, các đại biểu và các thành viên tham gia thực hiện Dự án.

            Kết quả 7/7 thành viên trong Hội đồng đồng ý Dự án được thông qua và đánh giá “đạt”. Hội đồng cũng có những nhận xét, góp ý để Ban chủ nhiệm Dự án hoàn thiện trước khi tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh.

Tin bài: Nguyễn Hữu Thanh

Các tin cùng thể loại
+ Ứng dụng GIS tạo khu vực bảo vệ và bảo vệ đàn cá
+ HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TỈNH TẠI NINH THUẬN
+ TỌA ĐÀM KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG CÂU TAY
+ HỘI THẢO KHOA HỌC
+ HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÈN LED”
+ Đưa công nghệ đá khô (đá CO2) vào lĩnh vực khai thác thủy hải sản
+ Ba công nghệ nên sử dụng để bảo quản sản phẩm hải sản sau khai thác trên tàu cá
+ Hiện trạng khai thác, nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam và đề xuất giải pháp xử lý nước thải
+ Ứng dụng công nghệ hiện đại cho tàu đánh cá xa bờ
+ Thiết bị kết nối vệ tinh "vô dụng"
+ Những nguyên nhân chính làm suy giảm chất lượng hải sản sau khai thác trên tàu cá
+ Giải pháp lựa chọn mô hình hồi quy đơn biến
+ Bảo vệ thành công dự án chuyển giao công nghệ cấp tỉnh Khánh Hòa
+ Phương pháp thu thập số liệu trong Nghiên cứu khoa học
+ Hướng dẫn chi tiết sử dụng phần mềm Who sample size 2.0 tính toán cỡ mẫu
+ Các công cụ hỗ trợ tính cỡ mẫu trong NCKH