Chi tiết thông báo
Minimize

THÔNG BÁO MỞ CỔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE - TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021
5/4/2021 9:07:52 AM

THÔNG BÁO MỞ CỔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE - TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021
- Thời gian: từ ngày 01/05/2021
- Truy cập:
http://tuyensinh.ntu.edu.vn (Đăng ký xét tuyển Đại học năm 2021)
Hoặc truy cập địa chỉ: http://xettuyen.ntu.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Mã tuyển sinh: TSN
Chỉ tiêu: 3.500 chỉ tiêu đại học
(Không xét hệ cao đăng)
+ Nhà trường không xét tuyển học bạ và không tổ chức thi riêng

XÉT TUYỂN THEO 04 PHƯƠNG THỨC

🎓 Phương thức 1. Điểm thi THPT (Quốc gia) 2021
Tính theo tổng điểm 3 môn tổ hợp kỳ thi THPT 2021. 🎓 Phương thức 2. Điểm xét tốt nghiệp THPT 2021 Tính theo hệ 10. Điểm được tính sẵn bằng công thức theo quy định của Bộ Giáo dục. Thí sinh đủ điều kiện tốt nghiệp THPT có cơ hội dùng điểm xét tốt nghiệp để xét tuyển tất cả các ngành tại ĐH Nha Trang. 🎓 Phương thức 3. Điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Tp.HCM 2021 Khu vực miền Trung và Tây Nguyên: thi tại Đại học Nha Trang. 👉 Link đăng ký thi Đánh giá năng lực: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/dgnl/home.action 🎓 Phương thức 4. Xét tuyển thẳng theo quy chế Bộ Giáo dục và ưu tiên xét tuyển theo quy định riêng của ĐH Nha Trang. 📝 Thông tin cụ thể về ngành nghề vui lòng xem tại: https://tuyensinh.ntu.edu.vn/%C4.../Nganh-nghe-va-chi-tieu