Menu Giới thiệu

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Cơ sở vật chất
Tầm nhìn
Tham quan trường
Lịch sử phát triển
Các tổ chức đoàn thể
  
Cơ cấu tổ chức
Minimize

BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG
Bộ máy quản lý của Trường Đại học Nha Trang gồm 3 cấp: cấp Trường, cấp Khoa và cấp Bộ môn.

Cấp trường

 

Đứng đầu Nhà trường là Hiệu trưởng - chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Nhà trường và do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm. Giúp việc cho Hiệu trưởng là các Phó Hiệu trưởng. Tham mưu cho Hiệu trưởng và trực tiếp triển khai các mặt hoạt động là các Phòng, Ban với các chức năng nghiệp vụ theo các lĩnh vực khác nhau:             

 
-Đảng Ủy
-Ban giám hiệu
-Công đoàn
- Đoàn trường
- Hội cựu chiến binh
- Hội cựu sinh viên
- Hội Khuyến học
- Hội Sinh viên
Cấp khoa và Bộ môn

Đứng đầu mỗi Khoa là Trưởng khoa. Giúp việc cho Trưởng khoa là các Phó Trưởng khoa. Mỗi khoa có một số bộ môn, đứng đầu mỗi bộ môn là  Trưởng bộ môn. Hiện nay Trường đại học Nha Trang có các Khoa và Bộ môn sau đây:

 

Khoa Khoa học Cơ bản                        ĐT: (058)3831149.200, 3832072
Phụ trách giảng dạy, nghiên cứu thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn, Ngoại ngữ và Giáo dục Thể chất. Khoa có các Bộ môn:
- Bộ môn Toán
- Bộ môn Vật lý
- Bộ môn Hóa
- Bộ môn Ngoại ngữ
- Bộ môn Xã hội Nhân văn
- Bộ môn Giáo dục Thể chất
ĐT: (058)3831149.223
ĐT: (058)3831149.224
ĐT: (058)3831149.195
ĐT: (058)3831149.226
ĐT: (058)3831149.225
ĐT: (058)3831149.220


Khoa Khai thác thuỷ sản         ĐT: (058)3831149.149, 3832067

 

Phụ trách giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh vực về biển, về công nghệ đánh bắt và công cụ đánh bắt cá, kỹ thuật hàng hải, điều khiển tàu thuyền và công tác an toàn hàng hải tàu cá, điện-điện tử. Khoa có các Bộ môn:
- Bộ môn Công nghệ Khai thác Thủy sản
- Bộ môn Hàng hải  
- Bộ môn Điện - Điện tử hàng hải
- Bộ môn Điện tử - Vi xử lý    
- Bộ môn Mô phỏng Hàng hải ĐT: (058)3831149.153
ĐT: (058)3831149.154
ĐT: (058)3831149.155            
ĐT: (058)3831149.281
ĐT: (058)3831149.282


Khoa Cơ khí                        ĐT: (058)831149.156, 832068

 

Phụ trách giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh vực về chế tạo máy, các phương tiện và thiết bị cơ giới khác. Khoa có các Bộ môn:

-Bộ môn Chế tạo máy
-Bộ môn Kỹ thuật Ôtô 
-Bộ môn Cơ - Điện tử 
-Bộ môn Kỹ thuật xây dựng
-Xưởng thực tập Cơ khí 
ĐT: (058)3831149.162
ĐT: (058)3831149.162          
ĐT: (058)3831149.162          
ĐT: (058)3831149.164         
ĐT: (058)3831149.239

 

Khoa Kỹ thuật Tàu thủy          ĐT: (058)3831149.157
Phụ trách giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh vực về tàu thủy, động lực, vật liệu và các phương tiện và thiết kế cơ giới khác. Khoa có các Bộ môn:       

- Bộ môn Đóng tàu thủy
- Bộ môn Động lực
- Bộ môn Cơ học - Vật liệu
 
ĐT: (058)3831149.160
ĐT: (058)3831149.161          
ĐT: (058)3831149.163

Khoa Chế biến

 

                                               ĐT: (058)3831149.188, 3832069
Phụ trách giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh vực về công nghiệp thực phẩm, bao gồm công nghệ chế biến, bảo quản các loại sản phẩm thủy sản, thực phẩm cũng như thiết bị phục vụ quá trình chế biến bảo quản sản phẩm thủy sản và các loại thực phẩm khác. Khoa có các Bộ môn:
 
 

-Bộ môn Công nghệ Chế biến
- Bộ môn QLý chất lượng và An toàn Thực phẩm
- Bộ môn Kỹ thuật lạnh
- Bộ môn Công nghệ Thực phẩm
- Trung tâm Chế biến 

 ĐT: (058)3831149.192           
ĐT: (058)3831149.196                    
ĐT: (058)3831149.193          
ĐT: (058)3831149.194                    
ĐT: (058)3831149.183Khoa Kinh tế                                                  ĐT: (058)3831149.227, 3832070
Phụ trách giảng dạy và nghiên cứu các vấn đề về quản lý kinh tế, tổ chức sản xuất và kinh doanh trong nghề cá nói riêng, trong các cơ sở sản xuất và kinh doanh công nghiệp nói chung. Khoa có các Bộ môn:

- Bộ môn Kinh tế Thủy sản
- Bộ môn Quản trị Kinh doanh
- Bộ môn Kinh tế Cơ sở
- Bộ môn Kế toán
- Bộ môn Tài chính
- Bộ môn Kinh tế Thương mại

ĐT: (058)3831149.233            
ĐT: (058)3831149.231          
ĐT: (058)3831149.234           
ĐT: (058)3831149.232
ĐT: (058)3831149.230
ĐT: (058)3831149.230

Khoa Nuôi trồng Thủy sản                                           ĐT: (058)3831149.165, 3832071
Phụ trách giảng dạy và nghiên cứu các vấn đề về quản lý, bảo tồn, tái tạo, bổ sung, nuôi trồng và bệnh học các loại thủy hải sản. Khoa có các Bộ môn:

- Bộ môn Cơ sở Sinh học Nghề cá
- Bộ môn Kỹ thuật nuôi Hải sản 
- Bộ môn Quản lý Môi trường
- Bộ môn Nuôi cá nước ngọt
- Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn TS
- Bộ môn Bệnh học thủy sản 
- Trại thực nghiệm Nuôi trồng TS

ĐT: (058)3831149.171            
ĐT: (058)3831149.169          
ĐT: (058)3831149.172          
ĐT: (058)3831149.170           
ĐT: (058)3831149.173          
ĐT: (058)3831149.260          
ĐT: (058)3865067, 3623430

Khoa Công nghệ Thông tin                                       ĐT: (058)3831149.209 , 3832076
Phụ trách giảng dạy, nghiên cứu thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin. Khoa có các Bộ môn:

- Bộ môn Khoa học Máy tính
- Bộ môn Công nghệ Tri thức
- Bộ môn Hệ thống Thông tin

ĐT: (058)3831149.213       
ĐT: (058)3831149.212          
ĐT: (058)3831149.214                             

Khoa Lý luận Chính trị                                   ĐT: (058)3831149.254, 3832074

Là Bộ môn trực thuộc Giám hiệu. Nhiệm vụ của Bộ môn là tổ chức và quản lý giảng dạy các môn khoa học lý luận Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất, năng lực chính trị và năng lực công dân cho toàn thể sinh viên.

Các Trung tâm và Viện nghiên cứu, đào tạo triển khai ứng dụng  KHCN, dịch vụ và phục vụ

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng                             ĐT: (058)3831149
Có chức năng tổ chức, quản lý, và triển khai giảng dạy các môn học quốc phòng.

Viện nghiên cứu sinh học và MT                             ĐT: (058)3831149.174, 3832075
Có chức năng tổ chức quản lý và triển khai các hoạt động thực nghiệm khoa học trong lĩnh vực Công nghệ sinh học và bảo vệ môi trường phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Viện NC Chế tạo Tàu thủy                                          ĐT: (058)3831151
Có chức năng tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ phục vụ cho việc nghiên cứu, chế tạo tàu đánh cá và các loại tàu chuyên dụng hoạt động trên biển.

Viện Nuôi trồng Thủy sản                                            ĐT: (058)3881131
Trung tâm có nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng các thành tựu mới vào việc sinh sản nhân tạo và ương nuôi các loại giống tôm cá và hải đặc sản.

Trung tâm NC và Phát triển CNPM                               ĐT: (058)3831149.208
Trung tâm có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng và sản xuất phần mềm tin học. Tư vấn, thiết kế và xây dựng các hệ thống thông tin quản lý. Tổ chức bồi dưỡng chuyên viên, kỹ thuật viên, lập trình viên tin học. Triển khai ứng dụng các phần mềm tin học, tư vấn, thực hiện và dịch vụ khoa học và công nghệ về lĩnh vực công nghệ thông tin.

Trung tâm Ngoại ngữ                                                     ĐT: (058)3831149.135
Trung tâm có nhiệm vụ tổ chức đào tạo các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Trung,... theo các chương trình chứng chỉ quốc gia, và tổ chức liên kết đào tạo bậc đại học phi chính qui cho các đối tượng người học có nhu cầu. 

 

TT NC Giống và Dịch bệnh TS                                        ĐT: (058)3831149.168
Trung tâm có nhiệm vụ nghiên cứu phát triển và chuyển giao các quy trình công nghệ sản xuất giống nhân tạo cá biển và các loại hải đặc sản, các biện pháp chuẩn đoán, phòng trị dịch bệnh thủy sản theo nhu cầu của các cá nhân và đơn vị trên toàn quốc. 

Thư viện                                                                        ĐT: (058)3831149.177
Nhiệm vụ chính là tổ chức, quản lý và khai thác hệ thống thông tin tư liệu, các hoạt động Thư viện, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý.