THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG KH&CN DÀNH CHO SINH VIÊN TRONG CƠ SỞ GDĐH NĂM 2021
(Được đăng bởi: Phòng KHCN Ngày đăng:(10-06-2021))

Phòng Khoa học và Công nghệ xin gửi đến quý vị Công văn số 2378/BGDĐT-KHCNMT ngày 09/06/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong các cơ sở Giáo dục đại học năm 2021.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ được điều chỉnh:

        - Thời gian cũ: Từ ngày 20/05/2021 đến 17 giờ 00 ngày 30/06/2021

        - Thời gian sau khi điều chỉnh: Từ ngày 20/05/2021 đến 17 giờ 00 ngày 30/08/2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm: Công văn số 2378/BGDĐT-KHCNMT

Xem Thông báo tiếp nhận hồ sơ giải thưởng tại địa chỉ sau:

https://phongkhcn.ntu.edu.vn/tin-tuc-su-kien/n/thong-bao-xet-tang-giai-thuong-khoa-hoc-cong-nghe-danh-cho-sinh-vien-trong-cac-co

Thông báo khác
Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KHCN cấp bộ năm 2022 (23-06-2021)
Thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng KH&CN dành cho Sinh viên trong cơ sở GDĐH năm 2021 (10-06-2021)
Thông báo v/v tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới (01-06-2021)
Quyết định thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2021 (13-05-2021)
Thông báo kết quả đề cử thành viên tham gia Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2021 (11-05-2021)
Thông báo về việc chuyển sang dạy học và làm việc trực tuyến phòng chống dịch bệnh Covid-19 (09-05-2021)
Thông v/v phun thuốc diệt muỗi (04-05-2021)
Thông báo v/v tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 (03-05-2021)
Chương trình Tài trợ dự án Khoa học và Công nghệ năm 2021 của Quỹ đổi mới sáng tạo VINGROUP (19-04-2021)
Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ năm 2022 (14-04-2021)
 
12345678910...