DSCĐBP. Khoa Kinh tế
Minimize

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

GIỚI TÍNH

NGÀY VÀO CĐ

CHỨC VỤ CĐ HIỆN TẠI

GHI CHÚ

BM  KTẾ THUỶ SẢN 

1

Phan Thị Xuân Hương

21/6/1975

Nữ

1/5/1999

2

Nguyễn Văn Ngọc

17/12/1970

 

1/11/2003

 

 

3

Nguyễn Tiến Thông

21/4/1974

 

1/4/1998

 

Học NN

4

Phạm Hồng Mạnh

20/10/1975

 

1/10/2001

 

 

5

Phạm T Thanh Thuỷ

4/7/1981

Nữ

1/5/2005

 

 

6

Võ Văn Diễn

20/7/1982

 

1/7/2005

 

Học NN

7

Đặng Hg Xuân Huy

25/10/1982

 

1/7/2005

PCT CĐBP

 

8

Phạm Xuân Thuỷ

15/1/1958

 

1/10/1981

 

 

BM KDOANH THƯƠNG MẠI 

1

Ng Thị Trâm Anh

2/1/1969

Nữ

1/5/1993

 

 

2

Hồ Huy Tựu

12/8/1971

 

1/11/1994

UVTV CĐTr, CT CĐBP

 

3

Mai Thị Linh

20/10/1980

Nữ

1/11/2003

UV CĐBP

 

4

Nguyễn Thị Nga

25/2/1980

Nữ

1/5/2005

 

 

5

Trần Thùy Chi

1/7/1984

Nữ

1/6/2008

 

 

6

Huỳnh Thị Ngọc Diệp

24/8/1985

Nữ

1/6/2008

 

 

7

Lê Thị Thanh Ngân

1/5/1984

Nữ

3/2/2010

 

 

8

Nguyễn Thị Dung

18/8/1984

Nữ

1/4/2011

 

 

9

Bùi Thu Hoài

1/12/1988

Nữ

5/9/2011

 

Học NN

10

Bùi Nguyễn Phúc Thiên Chương

11/6/1987

 

22/3/2012

 

Học NN

11

Diệp Bích Ngân

10/9/1985

Nữ

Chưa

 

 

BM KINH TẾ HỌC

1

Hoàng Văn Huy

12/8/1957

 

1/1/1981

 

 

2

Trần Công Tài

8/8/1960

 

1/10/1987

 

 

3

Võ Hải Thuỷ

25/2/1963

Nữ

1/11/1985

 

 

4

Bùi Bích Xuân

27/2/1976

Nữ

1/3/2000

 

Học NN

5

Lê Văn Tháp

6/8/1975

 

1/3/2000

 

 

6

Phạm Thành Thái

4/9/1977

 

1/9/2000

 

 

7

Nguyễn Thu Thuỷ

26/1/1978

Nữ

1/10/2001

 

 

8

Cao Thị Hồng Nga

20/5/1983

Nữ

1/6/2006

 

 

9

Vũ Thị Hoa

21/3/1983

Nữ

1/6/2006

 

 

10

Tăng Thị Hiền

17/10/1982

Nữ

1/6/2006

 

 

11

Trần Thị Thu Hòa

3/7/1983

Nữ

1/6/2008

 

 

12

Hoàng Gia Trí Hải

10/11/1981

 

14/6/2010

 

 

13

Nguyễn Thị Hải Anh

16/11/1981

Nữ

1/5/2005

 

 

14

Trương Ngọc Phong

7/6/1984

 

3/2/2010

 

Học NN

BM QUẢN TRỊ KINH DOANH 

1

Quách T Khánh Ngọc

5/12/1977

Nữ

1/9/2000

 

 

2

Trần Đình Chất

10/11/1956

 

1/2/1982

 

 

3

Nguyễn Thị Kim Anh

21/3/1962

Nữ

1/11/1985

 

 

4

Lê Hồng Lam

14/3/1971

 

1/12/1994

 

 

5

Lê Kim Long

16/10/1974

 

1/1/1997

 

 

6

Phạm Thị Thanh Bình

18/8/1975

Nữ

1/5/1999

 

 

7

Võ Đình Quyết

9/4/1978

 

1/10/2001

 

 

8

Nguyễn Ngọc Duy

12/9/1979

 

1/11/2003

 

Học NN

9

Phạm Thế Anh

17/10/1978

 

1/10/2001

 

 

10

Trần Thị Ái Cẩm

19/9/1983

Nữ

1/6/2006

 

Học NN

11

Hoàng Thu Thuỷ

1/6/1971

Nữ

1/5/1996

 

 

12

Lê Ngọc Hương

6/5/1983

Nữ

22/3/2012

 

Học NN

13

Nguyễn Thị Hà Trang

10/7/1989

Nữ

8/10/2012

 

 

14

Lê Thị Hồng Yến

21/4/1986

Nữ

8/10/2012

 

Học NN

15

Lê Thị Huyền Trang

12/7/1987

Nữ

8/10/2012

 

Học NN

16

Đỗ Hưng Nguyên

7/6/1982

Nữ

Chưa

 

 

17

Đỗ Thùy Trinh

27/1/1989

Nữ

Chưa

 

 

BM QUẢN TRỊ DU LỊCH

1

Đỗ Thị Thanh Vinh

29/12/1962

Nữ

1/11/1985

 

 

2

Lê Chí Công

18/12/1980

 

1/11/2003

 

 

3

Ninh Thị Kim Anh

16/11/1977

Nữ

1/5/2005

 

 

4

Nguyễn Thị Hồng Đào

29/9/1983

Nữ

1/6/2008

 

 

5

Lê Trần Phúc

26/4/1984

 

1/4/2008

 

 

6

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

22/3/1979

Nữ

1/6/2008

 

Học NN

7

Hồ Thị Thu Hà

2/5/1972

Nữ

1/3/1996

 

 

8

Phan Thị Kim Liên

25/1/1984

Nữ

1/4/2011

 

 

9

Đoàn Ng Khánh Trân

21/7/1988

Nữ

1/4/2011

 

 

10

Huỳnh Cát Duyên

3/2/1989

Nữ

22/3/2012

 

 

11

Nguyễn Thị Huyền Thương

3/2/1989

Nữ

Chưa

 

Học NN

12

Nguyễn Thị Hồng Trâm

28/8/1983

Nữ

Chưa