CÔNG ĐOÀN VIÊN CĐBP PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

GIỚI TÍNH

NGÀY VÀO CĐ

CHỨC VỤ CĐ HIỆN TẠI

GHI CHÚ

1

Trương Thị Mai Hương

29/11/1967

Nữ

1/9/1991

CT CĐBP

 

2

Nguyễn Thái Thu Thuỷ

12/2/1979

Nữ

1/12/2001

 

 

3

Trịnh Ngọc Hà

4/9/1978

Nữ

1/10/2006

Tổ trưởng

 

4

Nguyễn Vĩnh Trung

17/10/1968

 

1/7/2005

 

 

5

Phạm Thanh Bình

3/10/1979

 

1/9/2003

PCT CĐBP

 

6

Trần Thị Long

20/11/1984

Nữ

1/12/2008

UV CĐTr

 

7

Phạm Quang Huy

26/5/1966

 

1/12/1990

 

 

8

Trần Phương Ngọc Tú

17/2/1992

 

6/10/2014

 

 

9

Phạm Ngọc Bích

11/3/1978

 

1/6/2002

 

 

10

Trần Đức Lượng

23/7/1961

 

1/11/1984

 

 

11

Nguyễn Thị Lệ

20/6/1962

Nữ

1/1/1984

UV CĐBP

 

12

Lê Ngọc Luân

22/12/1970

 

1/3/2003

 

 

13

Vũ Văn Duy

24/10/1980

 

1/1/2004

 

 

14

Nguyễn Xuân Trường

1/1/1979

 

1/12/2006

 

 

15

Phan Văn Dũng

24/10/1974

 

1/1/2003

 

 

16

Lê Hồng Phong

5/10/1961

 

1/6/1988

 

 

17

Phạm Thị Thu

13/11/1983

Nữ

1/6/2008