KHU VỰC DOWNLOAD CÁC VĂN BẢN, TÀI LIỆU, PHẦN MỀM, TIỆN ÍCH
Minimize
  
Documents
Minimize
 TitleOwnerCategoryModified DateSize Clicks
Phần mềm 1Administrator AccountPhần mềm6/8/2016UnknownDownload6700
Powerpoint nhận dạng thương hiệu Trường ĐHNTHuy Lê MinhMẫu1/11/20191.24 MBDownload0
Tài liệu nghiên cứu và phát triển websitePhạm Văn Hưng 6/8/20166.23 MBDownload251712
Mẫu xác nhận lắp đặt mạng máy tínhHuy Lê MinhMẫu 026/8/201620.33 KBDownload0
Biên bản bàn giao và nghiệm thuHuy Lê MinhMẫu 047/31/201843.50 KBDownload0
Mẫu đề nghị lắp đặt mạng máy tínhHuy Lê MinhMẫu 016/8/201619.37 KBDownload0
Mẫu đề nghị sửa chữa TBVPHuy Lê MinhMẫu 037/31/201832.50 KBDownload0