TinBai
Minimize
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2012-2013  

Lê Hoài Nam 5/30/2013 10:26:38 AM

Xem danh sách tại đây:

                   QĐ tại đây


Căn cứ Quyết định số 155/CP ngày 16/8/1966 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thuỷ sản nay là Trường Đại học Nha Trang;

            Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg, ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Điều lệ trường Đại học;

             Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, ngày 14/5/2010 của Chính phủ v/v quy định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Quyết định số: 44/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác Sinh viên,

                                          QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cấp học bổng khuyến khích học tập và học bổng chế độ chính sách xã hội học kỳ I năm học 2012-2013 cho 2352 học sinh, sinh viên (có danh sách kèm theo) với tổng số tiền là: 3.443.400.000đ (Ba tỷ bốn trăm bốn mươi ba triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn), theo các mức như sau:

 

Loại

Mức HB

(đ/tháng)

Số suất

HB học kỳ I

(5 tháng)

Xuất sắc

480.000

58

  139.200.000

Giỏi

360.000

918

1.652.400.000

Khá

240.000

1359

1.630.800.000

CSXH

200.000

21

     21.000.000

Tổng cộng

 

2356

3.443.400.000

             Điều 2:  Kinh phí chi học bổng lấy từ nguồn ngân sách thường xuyên năm 2013 của Trường Đại học Nha Trang.

Điều 3: Các trưởng đơn vị liên quan và học sinh, sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Các tin cùng thể loại
+ Trao học bổng hỗ trợ sinh viên bị thiệt hại sau cơn bão số 12
+ Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Trường chung tay khắc phục hậu quả sau bão
+ 5 Sinh viên Trường Đại học Nha Trang nhận học bổng Vallet
+ TỌA ĐÀM HƯỚNG NGHIỆP – GẶP MẶT SINH VIÊN K60
+ Khoa Công nghệ Thực Phẩm Tổ chức Hội nghị Học Tốt, giao lưu với doanh nghiệp và trao học bổng khuyến học
+ Lễ trao học bổng cho sinh viên Khoa Kỹ thuật Giao thông
+ Lớp Nuôi K36 (niên khóa 1994-1998) trao tặng 80 triệu đồng để lập quỹ khuyến học & học bổng cho sinh viên ngành NTTS
+ Hội khuyến học trường ĐHNT tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012
+ Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2013
+ DANH SÁCH SINH VIÊN NHÀ TRƯỜNG ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG “ THẮP SÁNG ƯỚC MƠ HỌC ĐƯỜNG” NĂM 2012
+ Trao học bổng khuyến học năm học 2012-2013 của Khoa Công nghệ Thực phẩm
+ Khoa Kế toán - Tài chính đã trao 23 suất học bổng trị giá 59 triệu đồng được trao cho các sinh viên có thành tích suất sắc trong các hoạt động học tập và rèn luyện của các liên chi hội.
+ Hiệu trưởngTrường Đại học Nha Trang QUYẾT ĐỊNH V/V CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO HSSV.
+ 18 suất học bổng đã được trao tại buổi Giao lưu sinh viên với doanh nghiệp
+ Học bổng khuyến khích học tập và học bổng chế độ chính sách học ky II năm học 2012-2013
+ Hội Khuyến học Trường Đại học Nha Trang bàn về quy chế khuyến học, khuyến tài
+ 5 sinh viên trường Đại học Nha Trang nhận học bổng khuyến học, khuyến tài năm học 2013-2014
+ Giải thưởng Chu Văn An Vì sự phát triển Văn hóa, Giáo dục năm 2014
+ Lễ kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống Trường ĐH Nha Trang và Khai giảng năm học 2018-2019
+ Thăm hỏi và tặng quà gia đình sinh viên bị thiệt hại sau cơn bão số 12