TinBai
Minimize
Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nâng cao hiệu quả công tác khuyến học trong bối cảnh mới 

Lê Hoài Nam 4/26/2018 2:49:47 PM
Chiều 9/4, Ban Tuyên giáo Trung ương có cuộc họp với Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam nhằm thống nhất những vấn đề khuyến học, khuyến tài cần đặt ra sau Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì buổi làm việc.

Xem hình
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm việc với Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam


Phát biểu mở đầu buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Doan (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam) cho biết: "Trong 10 năm qua, kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và 6 năm triển khai Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020.

Ban Tuyên giáo Trung ương cùng cấp ủy và chính quyền của nhiều địa phương đã có sự chỉ đạo cụ thể đến việc triển khai phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Từ đó đến nay, Hội Khuyến học Việt Nam đã đạt được những thành tích quan trọng. Việc xây dựng xã hội học tập trước bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước và trên thế giới cần đến sự chỉ đạo của Đảng trong giai đoạn tới".

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan phát biểu. 
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan phát biểu.

Những vấn đề đặt ra sau tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW

Tiếp đó, đồng chí Phạm Tất Dong (Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam) đã báo cáo với Ban Tuyên giáo Trung ương sự phát triển của nhanh, mạnh và bền vững trên nhiều phương diện hoạt động của Hội Khuyến học trong giai đoạn triển khai Chỉ thị 11-CT/TW hơn 10 năm qua.

Tổ chức Hội phát triển rộng khắp trên các địa bàn dân cư, các cơ quan doanh nghiệm, tổ chức đoàn thể. Nnăm 2017, Hội có 158.479 Chi hội khuyến học và 114.291 Ban Khuyến học hoạt động tại cơ sở; số hội viên hiện nay đã lên tới 16.700.000 người, chiếm 18,44 % dân số trong nước.

Quỹ Khuyến học Việt Nam đã phát huy tác dụng ngày một mạnh hơn trong việc giúp trẻ thoát khỏi nguy cơ bỏ học vì nghèo đói, động viên được hàng chục nghìn học sinh, sinh viên học giỏi. Cuối năm 2017, số tiền trong hệ thống Quỹ Khuyến học trên địa bàn cả nước lên tới 3.357 tỷ đồng.

Hệ thống Trung tâm Học tập cộng đồng dành cho việc học tập thường xuyên của người lớn đã phủ kín hầu khắp các địa bàn xã/phường/thị trấn; mỗi năm có trên 20 triệu lượt người lớn học tập tại các trung tâm này...

 Đồng chí Phạm Tất Dong (Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam) trình bày sự phát triển của phong trào khuyến học trong giai đoạn triển khai Chỉ thị 11-CT/TW hơn 10 năm qua.  
Đồng chí Phạm Tất Dong (Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam) trình bày sự phát triển của phong trào khuyến học trong giai đoạn triển khai Chỉ thị 11-CT/TW hơn 10 năm qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đã đạt, Hội vẫn gặp những khó khăn, khúc mắc cần tháo gỡ: Sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng từ trung ương đến một số địa phương chưa thật sự thống nhất; nhận thức của không ít đồng chí cấp ủy các cấp về xã hội học tập, về giáo dục người lớn, về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời còn chưa thật đầy đủ, thiếu sắc sắc, thậm chí thiếu chính xác.

Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp tỉnh, cấp huyện hoạt động nhưng thiếu sự quản lý thống nhất, từ đó thiếu đi kế hoạch triển khai đồng bộ việc xây dựng xã hội học tập trên địa bàn cả nước; một số địa phương không chấp hành việc cung cấp ngân sách cho Trung tâm như Nhà nước quy định; tuy Hội Khuyến học Việt Nam đã được Nhà nước xếp vào loại tổ chức xã hội đặc thù nhưng chế độ cho Hội đặc thù này tùy vào thái độ ứng xử của địa phương, thiếu sự thống nhất trong toàn quốc…

Đại diện Hội Khuyến học Việt Nam cho hay, sự tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế tri thức, xây dựng quốc gia khởi nghiệp… đang đặt ra cho việc học tập suốt đời của người lớn những nội dung cũng như phương pháp hiện đại để việc học tập suốt đời tiếp cận nhanh, hiệu quả với tri thức/công nghệ/kỹ năng mới mà xã hội hiện đại đòi hỏi.

"Đáng chú ý, những năm gần đây giáo dục học đường lẫn giáo dục xã hội ở nước ta đã bộc lộ sự yếu kém trong việc hình thành và phát triển những phẩm chất nhân cách, những giá trị đạo đức và lối sống có văn hóa. Sự xói mòn văn hóa trong đời sống xã hội là một nguy cơ trầm trọng, có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Sự sa sút về văn hóa có nguyên nhân cơ bản là thiếu coi trọng việc học và tu dưỡng. Lười học và buông thả là hiện tượng tụt hậu về văn hóa trong thế giới hiện đại", Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan lưu ý.

 Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trình bày kiến nghị.  
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trình bày kiến nghị.

Do đó, Chủ tịch Hội Khuyến học kiến nghị với đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề ra một số vấn đề căn cơ, gồm: Cần có văn bản của Đảng về vấn đề mới của xây dựng xã hội học tập sau tổng kết Chỉ thị 11-CT/TW nhằm đảm bảo phát triển liên tục và bền vững của sự nghiệp xã hội học tập trong giai đoạn mới.

Trung ương Đảng thông qua Ban Tuyên giáo Trung ương có văn bản cho Bộ GD&ĐT cùng các Bộ, ngành có chức năng giáo dục cùng Hội Khuyến học Việt Nam về những yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện hệ thống giáo dục thường xuyên, học tập suốt đời cho người lớn.

Xây dựng xã hội học tập về thực chất là một sự đổi mới căn bản mô hình giáo dục hiện nay sang mô hình giáo dục mở, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân có nhận thức đúng đắn và thực hiện một cách chủ động, tích cực và hiệu quả. Hội kiến nghị lập lại Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp Quốc gia dưới hình thức tổ chức hợp lý.

Vấn đề xây dựng xã hội học tập của người lớn phải được thực hiện từ trong cơ quan của Đảng tới nhân dân. Hội đề nghị đánh giá Đảng bộ, Chi bộ vững mạnh thì nên đưa "tiêu chí điều kiện" là phải trở thành đơn vị học tập.

Tiếp tục cuộc vận động học tập và noi gương Bác Hồ vĩ đại, trong đó, có việc noi gương học tập suốt đời và xây dựng những gia đình học hiệu mà Người đã nêu từ lâu.

Vấn đề sửa Luật Giáo dục sắp tới cần phải đưa việc học tập của người lớn thành một điều luật, bắt buộc người lớn phải học tập.

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW đáp ứng yêu cầu đổi mới

Sau khi lắng nghe báo cáo và kiến nghị của Hội Khuyến học Việt Nam, đồng chí Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: "Quan điểm chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng hệ thống giáo dục người lớn, đẩy mạnh việc học tập suốt đời trong nhân dân. Xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, hội nhập quốc tế trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp xu thế phát triển giáo dục của thế giới hiện đại là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị".

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đồng thời khẳng định, Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục theo sát, đồng hành cùng Hội Khuyến học Việt Nam triển khai Chỉ thị 11-CT/TW theo hướng tối đa theo dõi, hướng dẫn tổ chức thực hiện chỉ thị, nâng cao chất lượng hiệu quả của Chỉ thị 11-CT/TW trong tình hình mới.

"Ban Tuyên giáo Trung ương cũng sẽ xem xét kiến nghị của Hội, sớm ban hành hướng dẫn chi tiết việc triển khai các nội dung về khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở các cấp ủy Đảng từ trung ương đến địa phương" - đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, các nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh mới gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Bên cạnh đó, phải phát triển mạng lưới, nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng các mô hình học tập, đào tạo từ xa; đẩy mạnh các phong trào khuyến học, khuyến tài; Tiếp tục xóa mù chữ cho người lớn, thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xây dựng xã hội học tập.

Lệ Thu 
Ảnh: Tuấn AnhCác tin cùng thể loại
+ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ V
+ Kỷ niệm 22 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam: Khuyến học, khuyến tài đưa đất nước đi lên
+ Xây dựng Công dân học tập, đơn vị học tập và xã hội học tập ở Việt Nam là con đường duy nhất đến với cách mạng 4.0
+ Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Trường Đại học hãy là hình mẫu đầu tiên của học tập suốt đời”
+ Ra mắt Quỹ hỗ trợ tài năng cấp Quốc gia đầu tiên
+ Công văn về việc Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời
+ Hội Khuyến học Việt Nam: Kế hoạch tuyên truyền năm 2012
+ Mẫu Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Quyết định 68/2010/QĐ-TTg và 1 năm thực hiện Quyết định 30/2010/QĐ-TTg
+ Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại tỉnh Phú Thọ
+ Vấn đề quán triệt đề án 'Xây dựng XHHT giai đoạn 2012 - 2020'
+ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đại hội thi đua và biểu dương phong trào khuyến học toàn quốc lần thứ III năm 2013
+ Chủ tịch nước gửi thư thiếu nhi nhân kỷ niệm 50 năm phong trào 'Nghìn việc tốt'
+ Hội nghị Quán triệt Quyết định 281/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ
+ Vị Thủ tướng hết lòng vì công tác khuyến học