TinBai
Minimize
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại tỉnh Phú Thọ 

Lê Hoài Nam 6/4/2018 2:16:10 PM
Ngày 3/5, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam do đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Nguyễn Thị Doan - Nguyên Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam làm trưởng đoàn.

Xem hình
Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh về kết quả 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW (Chỉ thị số 11) của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập” và 5 năm triển khai Quyết định 89/QĐ-TTg ngày 9/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 
  
Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hà Kế San - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ xây dựng xã hội học tập tỉnh; Trần Phù Tiêu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hoàng Việt Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Kim Hải - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh. 

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị và 5 năm triển khai Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập chuyển biến tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, hướng tới một xã hội học tập thực sự. Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ (2005 - 2015) đều xác định mục tiêu, nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là một nhiệm vụ quan trọng trong phát triển giáo dục - đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh. 

Toàn tỉnh đến nay đã có 13 hội cấp huyện và 6 Ban Khuyến học trực thuộc tỉnh; 277 hội cấp xã, 6.247 chi hội và Ban khuyến học với 371.650 hội viên, trong đó tỷ lệ cán bộ đảng viên là hội viên Hội khuyến học đạt tỷ lệ 72%. Hằng năm, các cấp Hội đã vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng, củng cố tổ chức Hội các cấp vững mạnh gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua khuyến học, xây dựng các mô hình khuyến học như mô hình gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học; các mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị; mô hình khuyến học trong các trường phổ thông, cao đẳng, đại học. Trong 10 năm, thông qua các mô hình hỗ trợ khuyến học, các cấp Hội cũng đã huy động được hàng trăm cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hỗ trợ giáo dục với tổng giá trị trên 974 tỷ đồng. Từ năm 2007 đến năm 2017, toàn tỉnh đã có 817.920 lượt gia đình, 9.075 lượt dòng họ đạt danh hiệu hiếu học, 15.066 cộng đồng khu dân cư, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu khuyến học. 
  

 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc phát biểu tại buổi làm việc 


Triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong 2 năm 2016 - 2017 toàn tỉnh đã có 510.597 danh hiệu “Gia đình học tập”; 3.536 danh hiệu “Dòng họ học tập”; 4.038 danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 2.602 danh hiệu “Đơn vị học tập”. Các chỉ tiêu về xây dựng xã hội học tập của tỉnh luôn đạt kết quả cao, trong đó phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi được duy trì bền vững; phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3; phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ 2; lao động nông thôn tham gia học tập tại các trung tâm học tập cộng đồng đạt tỷ lệ 63,32%; công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất có trình độ học vấn phổ thông đạt 74%... 

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc khẳng định: Việc thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị của tỉnh thời gian qua đã mang lại đổi thay trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và ngày càng đi vào cuộc sống. Để có được kết quả đó là nhờ sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; hoạt động của các cấp Hội Khuyến học đã có nhiều đổi mới; đội ngũ cán bộ Hội tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm; công tác xã hội hóa trong xây dựng Quỹ khuyến học để động viên, khen thưởng được thực hiện có hiệu quả. Nhờ đó, chất lượng giáo dục - đào tạo của tỉnh nhiều năm qua luôn nằm trong tốp dẫn đầu của cả nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu lên một số khó khăn, thách thức trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập hiện nay như: Công tác khuyến học, khuyến tài ở vùng núi còn gặp nhiều khó khăn do trình độ nhận thức của nhân dân còn hạn chế. Việc làm thế nào để nâng cao ý thức tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động và xây dựng kế hoạch học tập, nâng cao trình độ sao cho phù hợp với lực lượng lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất… 
  
 
Nguyên Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi làm việc 


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị. Đồng chí khẳng định, Phú Thọ là địa phương sớm triển khai thực hiện Chỉ thị số 11, đưa các nội dung của Chỉ thị đi vào thực chất và đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, cổ vũ, động viên xã hội học tập, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, trong đó vai trò nòng cốt quan trọng là tổ chức Hội Khuyến học các cấp. 

Để công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng đạt hiệu quả thiết thực, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị tỉnh Phú Thọ cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho toàn hệ thống chính trị và xã hội về tầm quan trọng, sự cần thiết phải đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tạo ý thức, cộng đồng trách nhiệm chung tay, góp sức của mỗi người dân và toàn xã hội đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tạo điều kiện, cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những nơi có điều kiện khó khăn tham gia học tập, phát triển sự nghiệp giáo dục. Quan tâm hoàn thiện cơ sở giáo dục theo hướng mở nhằm đáp ứng xu thế phát triển. Đồng chí yêu cầu tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống tổ chức Hội Khuyến học các cấp, là nòng cốt liên kết các lực lượng tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng. 


Trước đó, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã tới dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ tại Đền Mẫu Âu Cơ, huyện Hạ Hòa; dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền Thượng và Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. 

Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trương Thị Mai và các đồng chí trong đoàn đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật, cầu cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn; kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững. 

 
Trưởng Ban Dân vận Trương Thị Mai cùng đoàn công tác chăm sóc cây tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân 


Trước anh linh Tổ tiên, các đồng chí nguyện đoàn kết, đồng sức đồng lòng chăm lo cho công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày một phát triển, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài… góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

(Theo Cổng GTĐT Phú Thọ


Các tin cùng thể loại
+ Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nâng cao hiệu quả công tác khuyến học trong bối cảnh mới
+ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ V
+ Kỷ niệm 22 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam: Khuyến học, khuyến tài đưa đất nước đi lên
+ Xây dựng Công dân học tập, đơn vị học tập và xã hội học tập ở Việt Nam là con đường duy nhất đến với cách mạng 4.0
+ Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Trường Đại học hãy là hình mẫu đầu tiên của học tập suốt đời”
+ Ra mắt Quỹ hỗ trợ tài năng cấp Quốc gia đầu tiên
+ Công văn về việc Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời
+ Hội Khuyến học Việt Nam: Kế hoạch tuyên truyền năm 2012
+ Mẫu Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Quyết định 68/2010/QĐ-TTg và 1 năm thực hiện Quyết định 30/2010/QĐ-TTg
+ Vấn đề quán triệt đề án 'Xây dựng XHHT giai đoạn 2012 - 2020'
+ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đại hội thi đua và biểu dương phong trào khuyến học toàn quốc lần thứ III năm 2013
+ Chủ tịch nước gửi thư thiếu nhi nhân kỷ niệm 50 năm phong trào 'Nghìn việc tốt'
+ Hội nghị Quán triệt Quyết định 281/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ
+ Vị Thủ tướng hết lòng vì công tác khuyến học