Chi tiết thông báo
Minimize

Thông báo Hoãn họp
3/4/2013 2:18:39 PM

Kính gửi: Các đồng chí UV Ban chấp hành Hội Khuyến học
       Do Phó Hiệu trưởng Phan Thanh Liêm - Chủ tịch Hội Khuyến học đi công tác đột xuất, vì vậy cuộc họp Ban chấp hành vào lúc 7h30 ngày 06/3/2013 sẽ hoãn lại, Thường trực xin thông báo để các đ/c cùng biết, lịch họp sẽ được thông báo sau.
       Trân trọng.
Tống Văn Toản