Trung tâmTrung tâm
  
Câu lạc bộ Âm nhạc
Minimize
  
Kỹ năng mềm
Minimize
Tài liệu tham khảo hướng dẫn một số kỹ năng mềm:

- Chuẩn bị tham gia ngày hội tuyển dụng

- Phỏng vấn trực tiếp

- Phỏng vấn online

- Thực tập

Chúc các em thành công

  
Liên kết website
Minimize

 
 


  
Dự án V2WORK
Minimize


  
Tin tức và Sự kiện
Minimize
  
Hình ảnh sự kiện
Minimize
  
Hướng tới
Minimize

Viện Nuôi trồng Thủy sản              
  
Tin tức
Minimize

  V2 Work
  
Thông tin học bổng
Minimize
- Viện Giáo dục Quốc tế thông báo Chương trình học bổng do Quỹ GE tài trợ. ĐH Nha Trang - IIE; GE Scholarship poster; Program announcement 2006-IIE
- Thông tin học bổng đại học của Đại sứ quán Indonesia. Xem thông tin chi tiết 
- Học bổng quỹ GE Foundation 2016: 
 Viện Giáo dục quốc tế giới thiệu học bổng quỹ GE Foundation 2016 cho các ứng viên là sinh viên năm 1 của 10 trường đại học lớn trong cả nước, trong đó có Trường Đại học Nha Trang.
1. đối tượng: sinh viên năm nhất của 1 trong mười trường theo danh sách, có thành tích học tập xuất sắc
2. Giá trị học bổng: 3.000USD cho 3 năm học đại học
3 Hạn nộp hồ sơ: 15/4/2016.
         Program Announcemant; ĐH Nha Trang;  GE scholarship poster
  
Trao đổi
Minimize
  
Cựu sinh viên
Minimize
Link khảo sát sinh viên tốt nghiệp từ tháng 9/2019 đến 10/2020:
Click vào đây


  
Nhật ký một ngày làm sinh viên
Minimize

Nhân chuyến thăm quan thực tế tại
Trường ĐHNT, các em HS Trường
YERSIN đã chia sẻ những khoảnh
khắc thú vị: