BM. Quản lý Thủy sản
Đóng
Trang chủ Bm

Nhân sự

Cơ sở vật chất

Nghiên cứu khoa học

Hợp tác đối ngoại

Tài liệu chuyên môn

Địa chỉ liên hệ
  
Giới thiệu Bộ môn Quản lý Thủy sản
Đóng

Bộ môn Quản lý Thủy sản được thành lập vào ngày 13/6/2018. theo quyết định số 709/QĐ-ĐHNT của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang. Cùng với kinh nghiệm 60 năm xây dựng và phát triển Nhà Trường, Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản, Bộ môn Quản lý Thủy sản đã và đang đào tạo hàng trăm kỹ sư chuyên ngành quản lý thủy sản phục vụ công tác quản lý lĩnh vực thủy sản trong cả nước.

Đội ngũ giảng viên của Bộ môn hiện nay gồm 6 thành viên. Trong đó, có 3 Tiến sĩ, 2 Thạc sỹ và 1 cử nhân là những người có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, có nhiều tâm huyết với nghề nghiệp.

Bộ môn quản lý đào tạo bậc Đại học ngành  "Quản lý Thủy sản" với số lượng chiêu sinh mỗi năm tầm 50 đến 100 sinh viên.

  
Thông báo
Đóng
Kế hoạch thực hiện đồ án, chuyên đề HKI - 18-19
  
Sinh hoạt học thuật
Đóng
Đang cập nhật ...
  
Website cá nhân
Đóng
Trần Đức Phú

Nguyễn Văn Nhuận

Nguyễn Quốc Khánh

Trần Văn Hào

Phạm Khánh Thụy Anh

Nguyễn Lâm Anh