Tin tức sự kiện
Minimize

GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA THỜI ĐẠI CỦA BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 1945

Ngày đăng: 30-08-2021 / Đăng bởi: Trần Thị Thùy Dương P.CTCTSV
Kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)

Cách đây 76 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt quốc dân đồng bào đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử, một văn bản pháp lý quan trọng bậc nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Với hệ thống lập luận ngắn gọn, chặt chẽ, lý lẽ sắc bén, giọng văn hùng hồn, bản tuyên ngôn chứa đựng những nội dung bất hủ, không chỉ có giá trị lịch sử đối với dân tộc Việt Nam, mà còn có ý nghĩa thời đại sâu sắc.

Mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh trích dẫn tư tưởng của Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền năm 1791 của nước Pháp, khẳng định một chân lý lịch sử: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”, “đó là lẽ phải không ai chối cãi được”. 

Sau khi khẳng định chân lý lịch sử, Hồ Chí Minh đã tố cáo và lên án mạnh mẽ chính sách áp bức của chủ nghĩa thực dân đối với dân tộc Việt Nam. Khẳng định, nêu cao cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam; đồng thời chỉ ra cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn về nền độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Kết thúc bản Tuyên ngôn độc lập là một lời tuyên bố mang ý nghĩa lịch sử như một lời thề thiêng liêng, thể hiện sâu sắc khát vọng độc lập, tự do của nhân dân ta, biểu thị quyết tâm và sức mạnh Việt Nam: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Tuyên ngôn Độc lập là bản “Thiên cổ hùng văn” kết tinh truyền thống lịch sử kiên cường, bất khuất của dân tộc ta, là bản anh hùng ca mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập tự do và góp phần làm phong phú về quyền tự quyết của các dân tộc trên thế giới.

Bản Tuyên ngôn chính thức chỉ ra một chính quyền cách mạng mới của nhân dân Việt Nam được xây dựng và trưởng thành theo đúng ý nguyện của mọi tầng lớp nhân dân và cả dân tộc Việt Nam. Tuyên ngôn  khẳng định ý chí sắt đá không gì lay chuyển nổi và đồng thời là triết lý nhân sinh vĩnh hằng của dân tộc Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát hiện, khẳng định: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Tuyên ngôn Độc lập là sản phẩm của sự kết hợp các giá trị của truyền thống anh hùng, bất khuất và ý chí độc lập dân tộc của Việt Nam với sứ mệnh cao cả của giai cấp vô sản được đề cập trong Tuyên ngôn Đảng Cộng sản (năm 1848). Nó thể hiện rõ nét cách mạng Việt Nam là một bộ phận hữu cơ của cách mạng thế giới và giai cấp vô sản Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời của giai cấp vô sản thế giới có sứ mệnh lịch sử cao cả và vĩ đại là giải phóng dân tộc và nhân loại.

Bản Tuyên ngôn Độc lập 1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp soạn thảo và công bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới cho thấy trí tuệ sắc sảo và lỗi lạc của Người. Đây là kết quả của một quá trình tư duy khoa học độc đáo và thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều đó càng khẳng định rõ ràng và nhất quán một chân lý hết sức giản dị nhưng có tầm khái quát cao là: Tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như trí tuệ sắc sảo của Người mãi mãi soi sáng đường chúng ta đi.

Kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là dịp mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lịch sử của bản Tuyên ngôn độc lập, đồng thời thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

                                                      Ngô Văn An – Khoa KH Xã hội và Nhân văn


Các tin cùng chuyên mục

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN TA

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP - NGƯỜI CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG KIÊN TRUNG, NGƯỜI HỌC TRÒ XUẤT SẮC VÀ GẦN GŨI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Doanh nghiệp Đăng Phong hỗ trợ sinh viên nội trú có hoàn cảnh khó khăn

Nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ sinh viên trong thời điểm diễn ra dịch bệnh Covid-19

CÁCH MẠNG THÁNG 8/1945 - BƯỚC NGOẶT VĨ ĐẠI CỦA LỊCH SỬ DÂN TỘC VIỆT NAM

Ý NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 VỚI VIỆC GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CHO SINH VIÊN, THANH NIÊN

ĐỒNG CHÍ LÊ QUANG ĐẠO - NHÀ LÃNH ĐẠO CÓ UY TÍN LỚN, TẤM GƯƠNG MẪU MỰC VỀ ĐẠO ĐỨC, PHẨM CHẤT CÁCH MẠNG

Triển lãm ảnh trực tuyến kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Trường ĐH Nha Trang

Hỗ trợ 130 sinh viên trở về quê trước tình hình dịch bệnh phức tạp